Botaanika õppeprogrammid

Loodus õpperajal

Õppeprogrammi käigus õpitakse loodust tundma ja matkatakse erinevatel loodusradadel. Tehakse aktiivülesandeid ja vaatlusi, õpitakse tundma liike ja nendevahelisi seoseid. Rada valitakse vastavalt huvile ja kokkuleppele. Loodusrajale minek toimub bussiga.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-9. klass
Rühma suurus: kuni 30 õpilast + õpetaja
Kestus: 4-6 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: loodus- või matkarajal vastavalt kokkuleppele

Okaspuud

Õpilased tutvuvad levinumate Eesti looduslike ja võõramaiste okaspuudega. Puuliike õpitakse määrama käbide ja okaste järgi. Õppeprogrammi üheks osaks on õppekäik.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 30 õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ botaanikaaias või kooli lähiümbruses

Pargiprogramm

Lapsed õpivad tundma parkides kasvavaid puid ja põõsaid, vaatlema ja märkama pargi elustikku (linnud, putukad, samblikud jm). Õpitakse kasutama luupi ja määrama ilmakaari. Kavas on aktiivõppe ülesanded, vaatlused ja mängud pargis.

Sihtrühm: 1.-3. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2-3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aprillist oktoobrini
Toimumiskoht: Tartus Toomemäel, pargis või kooli lähedal haljasalal

Seened

Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, uuritakse seente mitmekesisust ja kasvukohti. Õpitakse kasutama seenemäärajat. Õppeprogramm toimub tavaliselt õppekäiguna metsas, pärast on võimalik koolis välja panna seenenäitus. Õppeprogrammi saab läbi viia koolis ka seente praktilise õppimise ja uurimisena.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi, metsaprogrammina 4-8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: sügis
Toimumiskoht: koolis ja/või selle läheduses metsas

Taimede evolutsioon ja areng

Õppeprogrammis antakse ülevaade taimede evolutsioonist Maa ajaloos. Tutvutakse taimefossiilidega loodusmuuseumi püsinäitusel. Õpilased saavad teada, millised on erinevate taimerühmade (sammaltaimed, eostaimed, paljasseemnetaimed ja õistaimed) iseloomulikumad tunnused. Õpilased uurivad luubiga samblaid ja taimede herbaarlehti, vaatlevad ja võrdlevad taimi ning nende tunnuseid.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumis ja õppeklassis

Taimed meie ümber

Õpitakse tundma taimede põhirühmi ja eluvorme: puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad. Uuritakse pargis kasvavaid taimi ja nende omavahelisi seoseid ökosüsteemis. Õpilased teevad vaatlusi ja lahendavad ülesandeid.

Sihtrühm: 4.-6. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 (2) akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: Tartus Toomemäel, kooli lähedal pargis või TÜ botaanikaaias

Tutvu ka Tartu ülikooli botaanikaaia pakutavate õppeprogrammidega