Botaanika- ja mükoloogiakogud

kroonrooste (Puccinia coronata)

Botaanika- ja mükoloogiakogude eesmärk on talletada soontaimede, sammalde, vetikate, samblike ja seente tõendeksemplare. Botaanika- ja mükoloogiakogud koosnevad Tartu Ülikooli teadlaste kogutud ning välis- ja harrastusteadlaste annetatud materjalidest.

Botaanika- ja mükoloogiakogude põhifond koosneb viiest kollektsioonist, kus on kokku üle 415 000 eksemplari. Botaanilistes kogudes on:

  • algoloogilised kogud, mis koosnevad makrovetikate herbaariumist ja vetikate jooniste kogust ehk ikonoteegist, kokku umbes 14 500 eksemplari,
  • sammalde herbaarium umbes 22 500 eksemplariga,
  • soontaimede herbaarium enam kui 272 000 herbaarlehega.

Mükoloogilistes kogudes on:

  • seente kollektsioon, kus on umbes 13 500 seeneeksemplari ning 1800 isolaadiga seente eluskultuuride kogu,
  • samblike herbaarium ligikaudu 90 000 eksemplariga.

Säilitame ka 19. sajandi lõpus Robert Brendeli valmistatud taimemudeleid ning Nikolai Witkowsky originaalsuuruses seenemulaaže. Muuseumis on hoiul uurijate välipäevikud ja -märkmed.

Botaanika- ja mükoloogiakogude väärtuslikum osa on Eesti floora tõendmaterjalid, mille vanimad eksemplarid pärinevad 19. sajandi algusest. Kogudes on ka tüüpeksemplare maailmale kirjeldatud uute taksonite kohta. Oleme uhked ka Venemaa Kaug-Ida, Baikali ümbrusest ning mujalt maailmast kogutud materjalide üle.

Botaanilisi ja mükoloogilisi kogusid kasutavad teadlased floristiliste, süstemaatika- ja looduskaitsealaste uuringute tegemiseks.

Botaaniliste ja mükoloogiliste kogude kasutamise juhis

Tutvu taimekogudega andmebaasis NATARC

Tutvu seenekogudega andmebaasis NATARC

Botaanilised kogud andmebaasis ETIS

Seente kogu andmebaasis ETIS

Kontaktid:
Sammalde herbaarium: Kai Vellak (kai.vellak@ut.ee)
Soontaimede herbaarium: Ülle Reier (ulle.reier@ut.ee)
Seente kogu: Irja Saar (irja.saar@ut.ee)
Seente eluskultuuride kogu: Anu Kollom (anu.kollom@ut.ee)
Samblike kogu: Ave Suija (ave.suija@ut.ee)