"Eesti I taksonoomiapäev: väheuuritud ja ohustatud liigid”

Eesti teaduse teekaardi objekt NATARC,

Eesti Loodusuurijate Selts,  

Eesti Teaduste Akadeemia

kutsuvad osalema Eesti esimeste taksonoomia päevade raames korraldataval sümpoosionil

"Eesti I taksonoomiapäev: väheuuritud ja ohustatud liigid”

14. mai kell 10.00–13.00, Tartu Ülikooli raamatukogu  

9.30 Registreerumine ja kohv
10.00 Tervitussõnad
10.10 "Kui palju on Eestis eluslooduse liike? Millised taksonid on väheuuritud?". Lühiettekanded protistidest, taimedest, seentest, loomadest ja fossiilidest
11.30 "Ohustatud liigid. Eesti ohustatud liikide hindamise tulemused." - Agu Leivits, Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik
12.00 Ühine arutelu teemal “Kas kõik Eestist leitud liigid vajavad ohustatuse hindamist? Kuidas ohustatuse hindamist läbi viia?"
13.00 Lõuna kohvikus Gaudeamus

Sümpoosioni osaks on kogu päeva jooksul toimuvad stendiettekanded, milles nii teadlased kui ka tudengid tutvustavad Eestis hetkel uuritavaid erinevaid taksoneid. Stendiettekanded on eesti ja inglise keeles, oma soovist ettekandega esineda palume teatada registreerumisel.    

Sümpoosion on kõikidele tasuta, osalemiseks palume kuni 9. maini registreeruda siin.

Sümpoosioni teine osa toimub inglise keeles ning kuulub 15.-16. mail Tartus toimuva Euroopa taksonoomia taristu konsortsiumi CETAF-i 45. aastakoosoleku programmi (https://cetaf.org). Sümpoosioni korraldamist toetab Tartu linn.

Lisainfo: Sigrid Ots, sigrid.ots@ut.ee  

* Sümpoosioni täpsem kava ja ettekandjad avaldatakse aprillis.
 

“Persistent Identifiers (PID) in Biodiversity Data Lifecycle“

14 May 14:00-18:00, University of Tartu Library, Conference hall


The Symposium will explore the theoretical challenges and practical examples of using PIDs. Are PIDs neccessary for the FAIR data and what data in biodiversity need PIDs? Implemented solutions of PIDs for the specimen and DNA-based taxon occurrence data are to be demonstrated.

Speakers from UNITE (Urmas Kõljalg and Kai Ilves); GBIF (Dmitry Schigel), CETAF (Michelle Price), CETAF ISTC (Anton Güentsch), DiSSCo (Dimitris Koureas), Cardiff University (Alex Hardisty) and others will share their views with the audience. More detailed schedule will soon be revealed.

The Symposium will end with a discussion on “What PID system(s) we need for the biodiversity data?“ led by Vince Smith.

As part of the symposium, there are poster presentations throughout the day. In the presentations both researchers and students are introducing the different taxa to be studied in Estonia. 
Poster presentations are held in English and in Estonian.

We ask You to register untill 9 May 2019 here.

For more information please contact: Sigrid Ots, sigrid.ots@ut.ee