Kandideerimistingimused

EV100 projektis “Eesti taimevaramu” osalemise juhend

 1. Projektis on osalema oodatud kuni 15 üldhariduskooli, eelistatult igast maakonnast üks kool.
 2. Projektis on osalema oodatud Eesti üldhariduskoolide 7.-9. klasside õpilased. Üks meeskond võib koosneda kuni 12 õpilasest ja kahest juhendajast. Juhendaja võib olla nii õpetaja, huvijuht, koolijuht kui ka lapsevanem.
 3. Projektis osalejad valitakse välja videokonkursi alusel: iga osaleda sooviv koolimeeskond esitab 5. detsembriks 2016 kuni kahe minuti pikkuse motivatsioonivideo. Videoklipis tuleb põhjendada, miks nad soovivad kingituse tegemises osaleda ja kuidas nad saavad panustada.
 4. Videod tuleb üles laadida YouTube keskkonda aadressil www.youtube.com. Üleslaetud video põhiseadetes tuleb teha valik “Pole loendis”. Videot ei tohi avalikustada enne 5. detsembrit 2016.
 5. Video link koos kandideeriva meeskonna foto ja andmetega tuleb saata 5. detsembriks 2016 aadressile kelli.hanschmidt@ut.ee. Palun lisada järgmised andmed: kooli nimi ja postiaadress, meeskonna liikmete nimed, vanused ja klassid, juhendajate nimed, e-posti aadressid ja telefoninumbrid. Lisage ka üks rõõmus lause enda iseloomustamiseks!
 6. Konkursile esitatud videosid hinnatakse avalikul rahvahääletusel Tartu Ülikooli loodusmuuseumi Facebooki lehel.
 7. Projekti osalema saanud koolid kuulutatakse välja hiljemalt 21. detsembril 2016.
 8. Märtsist aprillini 2017 toimub edasi pääsenud koolimeeskondade juhendajate koolitamine. Täpsem korralduslik info saadetakse personaalselt.
 9. Maist augustini koostavad koolimeeskonnad iseseisvalt herbaariume.
 10. Septembrist novembrini 2017 sisestavad osalevad asutused õpilaste kogutud materjalid andmebaasidesse.
 11. Novembris 2017 avatakse Tartu Ülikooli loodusmuuseumis avalik näitus kogutud herbaariumitest ning korraldatakse tänuüritus osalejatele.