Kutsume õpetajaid infopäevale

Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool.

Avaldatud 15.01.2018

Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed kutsuvad õpetajaid 22. jaanuaril kell 15.00 infopäevale, kus tutvustatakse õppeprogramme ja näituse "Kaduvate liikide kannul" haridustegevusi.

Anname ülevaate enam kui 50 õppeprogrammist lasteaedadele ja koolidele. Meilt saab tellida aktiivõppe tunde botaanikast, zooloogiast, geograafiast, geoloogiast, ökoloogiast, mikroskoopiast, geneetikast ja loodusõpetusest. Lähemalt räägime uutest õppeprogrammidest "Põnev loomariik ‒ vaatlused ja ülesanded", "Evolutsioonist Darwinist tänapäevani", "Maavarad meie igapäevaelus", "Kaduvate liikide otsingul", "Eesti kooslused botaanikaaias" ja "Samblad ‒ rohelise planeedi saladus".

Infopäev on 22. jaanuaril kell 15.00 Tartu ülikooli loodusmuuseumis Vanemuise 46.

Kell 15.00‒15.30 tervitussõnad, esitlus "Loodusteemalised õppeprogrammid"
Reet Mägi ja Külli Kalamees-Pani tutvustavad TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia õppeprogramme

Kell 15.30‒15.50 kohvipaus

Kell 15.50‒16.15 digitaalne mäng "Eesti metsa elujõud"
Ivar Tamm tutvustab hariduslikku mängu, kus osalejad õpivad tundma Eesti looduse haruldasi ja ohustatud liike, nende elukeskkonda ja kaitset

Kell 16.15‒17.15 õpituba "Kaduvate liikide otsingul"
Külli Kalamees-Pani tutvustab õppeprogrammi "Kaduvate liikide otsingul" ja püsinäituse põhjal loodud otsimismängu maailma haruldastest liikidest

Õpetajad saavad külastada näitust "Kaduvate liikide kannul", mis avati oktoobris 2017. Näituse ja digitaalse mängu valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute keskus.

Infopäeval osalemine on tasuta. Palume registreeruda siin.

Lisainfo:
TÜ loodusmuuseum
tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee
www.natmuseum.ut.ee
www.botaanikaaed.ut.ee