Projektid

Tartu Ülikooli loodusmuuseum on rahvusvaheliselt kaasatud looduse ja elurikkuse tundmaõppimise, avastamise ning kaitsmise protsessi. Loodusmuuseum osaleb mitmetes teadus- ja arendustegevuse projektides ning võrgustikes, samuti organisatsioonide ja ühenduste töös. Keskkonnateaduslikkuse-alaste projektide elluviimine aitab edendada Eesti-sisest õppe-, teadus- ning arenduskoostööd.

Käimasolevad projektid

Lõppenud projektid

Kontakt:
Sigrid Ots
projekti koordinaator
tel 5563 8082
sigrid.ots@ut.ee