EV100 projekt Eesti taimevaramu

Millega on tegu?

Eesti taimevaramu on Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks loodud Eesti üldhariduskoolide ning teadusasutuste koostööalgatus. Ettevõtmise käigus saavad kooliõpilased tundma õppida kodukandi taimi ja koostada neist herbaariumi, aidates sellega kaasa Eesti taimestiku mitmekesisuse uurimisele ja säilitamisele. Projekti lõpuks kingivad noored Eesti vabariigile ühise taimevaramu.

FailKingitus Eesti Vabariigile - Eesti taimevaramu

Miks me seda teeme?

Kingituse eesmärk on äratada noortes huvi kodukandi looduse ning looduses liikumise vastu. Lisaks loob projekt võimaluse püsivama ja laiema koostöö tekkimiseks teadusasutuste ning üldhariduskoolide vahel.

Kes osalevad?

Peamine sihtrühm on Eesti koolide 7.-9. klasside õpilased, sealhulgas muukeelsed ja erivajadustega lapsed. Pilootprojekti valiti osalema Elva gümnaasiumi, Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi, Kärdla ja Lauka põhikooli, Kääpa põhikooli, Lasila põhikooli, Lihula gümnaasiumi, Pernova hariduskeskuse loodusmaja, Tallinna 32. keskkooli, Tallinna Lilleküla gümnaasiumi, Valga põhikooli ning Väike-Maarja gümnaasiumi kooli õpilased koos juhendajatega.

Mida projekti raames tehakse?

Noorterühmade juhendajatele korraldatakse kevadel koolitus ning osalevad koolid varustatakse tööks vajalike vahenditega. Seejärel saavad lapsed koos juhendajatega septembri lõpuni taimi koguda ja kuivatada. Oktoobris kogutakse herbaarlehed kokku ja sisestatakse teadusandmebaasi. Novembris korraldatakse herbaariumidest avalik näitus ning tänuüritus osalejatele.

Mis on tulemus?

Projekti käigus katsetatakse juhendmaterjale ja metoodikat, mille alusel saaksid kõik huvilised edaspidi osaleda teadusandmete kogumisel ja täieliku Eesti taimevaramu täiendamisel. Samuti valmistab iga osalev noor isikliku herbaariumi, mida säilitatakse järeltulevatele põlvkondadele. Kõik kogutud andmed jäävad avalikkusele digitaalselt kättesaadavaks ja edaspidi täiendatavaks.

Kes kaasa aitavad?

Kingituse edukale õnnestumisele aitavad kaasa Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Maaülikool, Tallinna Botaanikaaed ja Keskkonnaamet.

Eesti taimevaramu on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ning viiakse ellu koostöös KÜSKi ja EV100 korraldustoimkonnaga.

Vaata projekti infot ka siit.

Kontakt:
Eva-Liisa Orula
eva-liisa.orula@ut.ee
ev100.ee/et/eesti-taimevaramu