Geograafia õppeprogrammid

Koduümbruse elurikkus kaardil

Õpilased tutvuvad Eesti koosluste ja nende elurikkusega. Vaatame, kuidas sõltub erinevate liikide käekäik inimtegevusest ja maastiku struktuurist. Õpilased valivad tuttava maastiku ning kaardistavad Maa-ameti ortofoto põhjal sealsed kooslused, inimkätega loodud objektid ning lisavad liigid, mida seal kohanud on. Õpilased arvutavad erinevate maastikuelementide pindalasid, võrdlevad neid omavahel, naaberpiirkondade ja Eesti keskmisega. Koostatakse ühine kaart koos kõigi nähtud liikidega ning analüüsitakse, millistele liikidel antud maastik paremini sobib ning mis võiks antud piirkonnas paremini olla.

Sihtrühm: 8.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumis

Maastikumängud elurikkusega

Õpilased tutvuvad maastiku struktuuri mõjuga liikidele ja kooslustele ning inimtegevuse mõjuga tänapäevaste maastike kujunemisel. Praktilises rühmatöös ehitavad õpilased realistliku maastikumaketi puude, majade, teede, põldude, veekogude ja muude objektidega. Analüüsitakse koostatud makette: millistele liikidele oleks selline maastik hea ja millistele mitte ning kuidas inimesel seal elada oleks. Loodusmuuseumi püsinäitusel saab tutvuda elurikkusega.

Sihtrühm: 8.-12. klass
Rühma suurus: 15-25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis, soovi korral lisandub püsinäituse külastus

Mõõtmised ja kaart

Õues toimuval õppeprogrammil õpitakse mõõtma maastikuelemente (nõlva kõrgus ja kalle, vahemaa pikkus). Tutvutakse kaardi, tingmärkide, kaardimõõdu ja kompassiga. Toimuvad praktilised ülesanded ja orienteerumine.

Sihtrühm: 5.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aprillist novembrini
Toimumiskoht: Tartus Toomemäel, kooli lähedal õues või mujal looduses