Geoloogia õppeprogrammid

Eesti geoloogiline ehitus

Õpilased saavad ülevaate Eesti geoloogilisest ehitusest ja arenguloost. Nad tutvuvad Eestis levinud kivimite, mineraalide ja kivististega. Töölehtede abil lahendatakse Eesti geoloogiat puudutavaid ülesandeid.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis

Eesti maavarad

Õpilased tutvuvad Eesti maavaradega loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uuritakse praegu toodetavaid ja ajaloolisi maavarasid. Õpilased määravad maavarasid töölehe abil. Õppeprogrammi on võimalik läbi viia ka õppesõiduna, kus tutvutakse tööstusliku tootmisega.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi, õppesõiduna 6-8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel

Elu areng Maal

Õpilased saavad ülevaate elu tekkest ja arengust Maal, Eesti geoloogilisest ehitusest ja kivististest. Õpilased õpivad tundma kõiki olulisemaid kivistunud organismide rühmi ja harjutavad kivististe määramist.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis

Kivimid, mineraalid ja kivistised

Õpilased tutvuvad kivimite, mineraalide ja kivististega loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uuritakse huvitavaid mineraale, kivimeid ja kivistisi Eestist ja maailmast, vaadeldakse nende tunnuseid ning tutvutakse kasutamisega Eestis. Õppeprogrammi on võimalik läbi viia ka õppesõiduna looduses või väliõppena Tartus, kus saab teha välivaatlust geoloogilistest objektidest (sh Devoni liivakivimist).

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi, õppesõiduna 6-8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel

Maailma maavarad

Õpilased tutvuvad maailmas levinud maavaradega loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uuritakse maavarasid ja nende tekkeprotsessi, kasutamist ja omadusi. Kui kauaks jätkub maakeral erinevaid maavarasid? Õppeprogramm valmib 2017. aasta sügisel. Õppeprogrammi viime läbi nii eesti kui vene keeles.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis

Mikrofossiilide määramise praktikum

Õpilased uurivad mikroskoobi ja teiste abivahenditega eelnevalt valmistatud proove Eestist pärit geoloogilisest materjalist. Õpilased tutvuvad mikropaleontoloogia sisu ja töövõtetega. Õpilased otsivad mikroskoobi all erinevatest kivimitest pärit kivistisi, õpivad neid eristama ja määrama. Õpilased saavad ilusamatest leidudest pilte teha.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 15 õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis

Mikromineraalide määramise praktikum

Õpilased uurivad mikroskoobi ja teiste abivahenditega eelnevalt valmistatud proove Eestist pärit geoloogilisest materjalist. Tutvustatakse mikroskoobiga töötamist ja mineraalide määramist. Praktikumis otsivad õpilased mikroskoobi all erinevatest setetest ja settekivimitest pärit mineraale, õpivad neid eristama ja määrama. Õpilased saavad ilusamatest leidudest pilte teha.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 15 õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis

Mineraalid ja kivimid

Õpilased uurivad ja määravad mineraale ja kivimeid, vaadeldakse näidiseid. Õppeprogrammi saab läbi viia ka õppekäiguna kooli lähiümbruses, karjääris või paljandi juures.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi, õppekäik 4-8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt, õppekäik kevadest sügiseni
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis