Loodusmuuseum esitleb aastapäeva puhul haruldasi loodusteaduslike museaale 3D-mudelina

loodusmuuseum, geoloogiakogud, trilobiit

Avaldatud 24.01.2017

6. aprillil täitub 215 aastat Eesti vanima muuseumi – Tartu ülikooli loodusmuuseumi tegevuse algusest, mille puhul tutvustatakse igas kalendrikuus 3D-mudelina haruldasi loodusteaduslikke museaale.

Loodusmuuseumi kodulehel http://www.natmuseum.ut.ee/et/kuu-objekt ja teistes virtuaalkanalites esitletakse 2017. aasta jooksul haruldaste museaalide 3D-mudeleid. Kokku esitletakse kuuobjektina 12 museaali loodusmuuseumi kogudest koos ajaloolise ülevaatega. "Virtuaalnäitus annab vaatajale väga hea arusaamise, kuidas teadus on läbi ajaloo nii loonud kui ka mõjutanud kultuuripärandit," selgitab virtuaalnäituse erilisust loodusmuuseumi näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi. 

Jaanuarikuu objektiks on geoloogiakogudest pärit trilobiit. Eesti suurim terviklik trilobiit leiti Kohtla kaevandusest ja kingiti ülikoolile 1927. aastal. Trilobiidid olid Ordoviitsiumi- ja Siluri-aegse merekeskkonna lülijalgsed. Mereelustiku arenedes surid nad Vanaaegkonna lõpuks välja.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum asutati 1802. aastal ülikooli Naturalienkabinett’ina ning on tänaseks kujunenud Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaeda ühendavaks teadus- ja hariduskeskuseks.

Info
Reet Mägi
Tartu ülikooli loodusmuuseum
Vanemuise 46, Tartu
737 6076
loodusmuuseum@ut.ee  

Projeki toetab Eesti Kultuurkapital