Muud õppeprogrammid

GENEETIKA

Pärilikkuse lugu

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased pärilikkuse põhimõistetega, Mendeli ja Darwini pärilikkuse teooriatega teadlaste elulugude ja –seikluste kaudu. Mudeli abil tutvutakse DNA struktuuri ja kaksikheeliksiga. Räägitakse geneetika alustest ja geneetilisest koodist. Arvutimängu abil selgitatakse vanemate pärilike tunnuste edasikandumist järglastele ning veregruppide määramist. Eksperimendi käigus eraldatakse köögikeemia meetodite ja -vahendite abil banaani DNA.

Sihtrühm: 9.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel

MIKROSKOOPIA

Mikromaailm

Õppeprogrammis uuritakse elurikkust mikromaailmas. Toimuvad praktilised ülesanded tööks mikroskoobiga: vaadeldakse mikropreparaate erinevatest elurühmadest ja õpitakse ise preparaati valmistama. Õpilased koostavad mikromaailma inforaamatu, kuhu kannavad sisse vaadeldud objektid.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 (4) akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis, lisandub püsinäituse külastus