Säästva arengu õppeprogrammid

Jäätmete eluring

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada õpilastele erinevaid jäätmeliike, milleks ja kuidas jäätmeid taaskasutada ning milline on jäätmete uus elu. Üheskoos õpitakse jäätmeid sorteerima ning jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas vähendada prügi teket ja olla keskkonnasõbralikum.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-9. klass
Rühma suurus: kuni 30 õpilast + õpetaja
Kestus: 2 või 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis või koolis

Ökomärgised

Õppeprogrammis selgitatakse, mis on toote olelusring ning millist infot annavad toodetel ja nende pakenditel olevad keskkonnaalased märgised. Rühmatöös tutvuvad õpilased Eesti kaubanduses levinud ökomärgistega. Õppeprogrammi läbinud õpilased tunnevad ära olulisemad ökomärgised ning teavad, mis infot need toodete kohta annavad. Soovi korral lisandub TÜ loodusmuuseumi püsinäituse külastus.

Sihtrühm: 8.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 30 õpilast + õpetaja
Kestus: 2 (3) akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis või koolis