Zooloogia õppeprogrammid

Eksootilised lemmikloomad

Õpilased saavad lähemalt tutvuda eksootiliste lemmikloomadega loodusmuuseumi elavnurgas. Seal elavad kilpkonnad, maod, ämblikud, roheleeguan, gekod, kalad ja putukad.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-9. klass, kohandatav ka lasteaialastele
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2 või 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja elavnurgas

Hülge elu Läänemeres

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja seostega läbi hülge silmade. Toimuvad aktiivülesanded, draama ja mängud, vaadeldakse kalu ja mereelustiku eksponaate loodusmuuseumis.

Sihtrühm: 1.-3. klass, kohandatav ka 5-7-aastastele lastele
Rühma suurus: kuni 25 last + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumis

Imetajad

Õppeprogrammi pakume kahe moodulina: 1) imetajate liigid ja seltsid, imetajate tunnused, süstemaatika, eluviis ja ökoloogia, 2) imetajate jäljed ja tegevusjäljed. Mõlemad moodulid sisaldavad praktilist osa: esimeses moodulis uuritakse nahkasid ja koljusid, teises moodulis tutvutakse loomade jälgedega, vaadeldakse ja määratakse tegevusjälgi.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: üks moodul 3 akadeemilist tundi, õuesõppena 4-8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel, koolis või looduses

Kahepaiksed ja nende kaitse

Õppeprogrammis antakse ülevaade Eesti kahepaiksetest, nende tunnustest, eluviisist ja kaitsest. Õpitakse määrama kahepaikseid, kasutades pildimaterjali, video- ja helilõike ning määrajaid. Õpilased täidavad töölehti, mida ühtlasi kasutatakse liikide määramisel. Õppeprogramm toimub õppeklassis ja lõpeb loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tehakse kokkuvõtte ning määratakse konnade häälitsusi.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumis

Kalad

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega. Õpilased saavad ülevaate Eesti kalade mitmekesisusest. Õpilased määravad, vaatlevad ja kirjeldavad erinevaid kalaliike.

Sihtrühm: 2.-4. klass, 5.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis

Linnud

Õppeprogrammis antakse ülevaade lindudest ja nende rühmadest. Õpilased õpivad Eesti linde tundma välimuse ja laulu järgi, nad kirjeldavad ja vaatlevad linde. Õppeprogramm toimub TÜ loodusmuuseumis või kooli juures, lisandub õuesõpe pargis või metsas. Võimalik on tellida ka kevadist linnuõppe programmi loodusrajal.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-9. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi, väljasõiduna 4-8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt

Linnulaulud

Õpilased vaatlevad erinevate Eesti lindude tunnuseid, eluviisi ja käitumist. Õpitakse määrama linnuliike nende laulu kuulamise ja häälte eristamise kaudu. Teadmised kinnistatakse töölehe täitmisega. Õppeprogramm viiakse läbi loodusmuuseumis ja õppeklassis või koolis, võib toimuda väliprogrammina looduses või pargis.

Sihtrühm: 5.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt, kevadel õuesõppena
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis, koolis või looduses

Loomad ja nende jäljed

Õpilased tutvuvad Eesti loomadega, nende eluviisi, toitumise ja jälgedega. Uuritakse loomade nahku, koljusid ja tegevusjälgi. Õpilased koostavad loomade jäljeraamatu, mille igaüks saab koju kaasa võtta. Õppeprogrammi saab tellida ka väljasõiduna loodusesse.

Sihtrühm: 5-7aastased, 1.-3. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi, väljasõiduna 6-8 tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis või looduses

Loomastiku mitmekesisuse praktikum

Praktiliste rühmatööde käigus uurivad õpilased erinevaid loomastiku rühmi. Õpilased vaatlevad imetajate tegevusjälgi, uurivad mikroskoobiga kehakatteid, määravad ja mõõdavad koljusid, õpivad tundma tigusid, karpe ja kahepaikseid, kuulavad linnuhääli ja otsivad linnunimesid.

Sihtrühm: 5.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis, lisaks saab külastada loodusmuuseumi püsinäitust

Magevee ökosüsteem

Õppeprogrammis õpitakse praktiliselt tundma veeorganisme. Toimub selgrootute kahvapüük, vaadeldakse ning määratakse organisme erinevatest loomarühmadest ning nende süstemaatilist kuuluvust. Täidetakse tööleht veekogu liikidest ja keskkonnast. Õppeprogrammi lõpus tehakse kokkuvõte vaatlustest ning veekogu keskkonnaseisundist.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aprillist oktoobrini
Toimumiskoht: veekogu (nt tiigi) ääres

Maod ja ämblikud elavnurgas

Õpilased tutvuvad madude, ämblike ja teiste loodusmuuseumi elavnurga loomadega. Räägitakse madude ja ämblike mitmekesisusest maailmas, nende eluviisidest ja tunnustest, samuti mürgistest ja mittemürgistest madudest ning ämblikest. Tähelepanu pööratakse ka Eesti madudele ja ämblikele.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-6. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2-3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja elavnurgas

Närilised

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Eesti näriliste liikide ja nende eluviisiga. Vaadeldakse näriliste seost inimtegevusega. Õpilased saavad hiirelaadsete näriliste liike määrata nahkade ja topiste järgi.

Sihtrühm: 5.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel

Putukad

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Eestis elavate putukate eluviisi ja välisehitusega. Vaadeldakse putukate kollektsiooni ja uuritakse putukate tunnuseid mikroskoobi abil. Noorema vanuserühma õpilased õpivad putukaid kirjeldama ja võrdlema.

Sihtrühm: 2.-4. klass, 5.-6 klass
Rühma suurus: kuni 20 (25) õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel

Putukad: eluviis, tunnused ja kaitse

Õpilased tutvuvad putukate elupaigalise leviku, putuka ehituse, sigimise ja arenguga, uuritakse putukate osa ökosüsteemis ja nende kaitseküsimusi. Programmi käigus vaadeldakse putukate süsteemi ja Eestis elavate putukate rühmi ning putukate kollektsiooni. Praktilises osas uuritakse putukate välisehitust binokulaaridega.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 20 (25) õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel

Roomajad Eestis ja maailmas

Õppeprogrammi käigus õpitakse tundma roomajate mitmekesisust maailmas ja Eestis. Õpilased tutvuvad roomajate rühmade ja liikidega, nende eluviiside ja tunnustega. Räägitakse roomajate  mürgisusest, kõigusoojasusest, paljunemisest, huvitavatest kohastumistest. Tutvustatakse Eesti madusid ja sisalikke, nende määramistunnuseid, eluviisi ja kaitset. Õpilased tutvuvad loodusmuuseumi elavnurga roomajatega.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel

Troopiliste vihmametsade loomastik

Suurem osa maismaa liigrikkusest ja atraktiivsetest liikidest elab troopilistes vihmametsades. Õpilased tutvuvad vihmametsa loomade ja nende kohastumistega, praktilises osas vaatavad kogusid ja videoid, arutlevad vihmametsa ökosüsteemi ja selle kaitse üle. Teema puudutab mitmekesisust, kummalisi kohastumusi, looduskaitset, kliimasoojenemist ja ka evolutsiooni.

Sihtrühm: 4.-6. klass ja 7.-9. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis

Vee-elustik

Õppeprogrammi käigus vaatlevad õpilased vee-elustikku ja tutvuvad erinevate veeselgrootute rühmadega. Programmi esimene osa (liikide tundma õppimine) toimub loodusmuuseumi õppeklassis või koolis. Aprillist oktoobrini viiakse programmi teine osa läbi veekogu ääres veeloomi püüdes.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-6. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt

Ämblikud

Õppeprogrammis antakse ülevaade Eesti tavalisematest ämblikest ja tutvutakse eksootiliste tarantlitega. Töölehtede ning esitluse abil tutvutakse ämblikulaadsete ehituse, eluviisi, sigimise ja arenguga. Ämblike siseehituse tutvustamisel kasutatakse tarantli 3D-mudelit. Saab vaadelda elusat tarantlit.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2-3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel