eBiodiversity

eelurikkus

Kasutame eElurikkuse tutvustamiseks Sakalas 19.01.2012 ilmunud artiklit. Meie direktor vastab Sakala ajakirjaniku Liisi Seili küsimustele eElurikkuse kohta nii:

Urmas Kõljalg, millist infot eElurikkuse portaal sisaldab?

Portaali eesmärk on kuvada Eesti eluslooduse kohta käivat informatsiooni ühes kohas.

Kasutaja saab sellest vastuse küsimustele, milliseid taime-, looma- või seeneliike on Eestis avastatud, mis on nende teaduslik ja omakeelne nimi, kus neid Eestis leidub, missugustes trükistes on avaldatud ühe või teise liigi kohta andmeid, ja palju muudki.

Miks on seda andmekogu vaja?

Eestis leidub tõenäoliselt rohkem kui 30 000 liiki organisme. Nende kohta koguvad andmeid mitmesugused asutused ja üksikisikud, alustades teadlastest ja lõpetades õpilastega. Seetõttu on Eesti eluslooduse info pillutatud laiali sadadesse käsikirjadesse, trükistesse ja andmebaasidesse.

Kui see jääkski nii, oleks tulevikus üha keerulisem saada mõistliku aja jooksul ülevaadet mingi ala keskkonnaseisundist ning selle muutustest. eElurikkuse portaal püüab seda olukorda muuta, koondades ühte tuhanded andmekogud.

Kes seda koostavad?

Portaali koostajate hulka kuuluvad nii asutused kui üksikisikud. Sellega tegelevad teadlased ja üliõpilased, õpetajad ja õpilased, ametnikud, loodushuvilised ja paljud teisedki — kokku üle 300 inimese. Projekti juhib Tartu ülikool.

Portaali kaudu on oma andmed kättesaadavaks teinud ka hulk välismaa uurijaid ja asjaarmastajaid. Neil, kes peavad andmebaase PlutoF pilves, pruugib ainult nupule vajutada, et muuta oma andmestik nähtavaks eElurikkuse portaalis.

Millal portaal käivitus ja kui töömahukas on olnud selle loomine?

Portaali esimene versioon avanes 2007. aastal. Selle tegid võimalikuks ligikaudu kümme aastat tagasi alanud PlutoF pilve arendused.

PlutoF pilv võimaldab igal asutusel, töörühmal ja üksikisikul luua elurikkuse andmebaase. 2008. aastaks oli Eesti kohta käivatesse kogunenud piisavalt palju andmeid, et avaldada need ühise portaalina.

Seda mahukat tööd on teinud kümned asutused ja sajad inimesed, sisestades miljoneid andmeühikuid.

Mis võimalusi portaal pakub?

Portaali kaugem eesmärk on võimaldada mitmesuguseid eluslooduse analüüse. Selle kaudu võib teada saada mõne piirkonna, looduskaitseala või kinnistu teadaolevate liikide nimestikku, leiukohti ning muutusi, samuti seda, kuidas näeb üks või teine liik välja looduses, teaduskogus või mikroskoobi all.

Ühtlasi annab portaal infot, millises kasvukohas mingit liiki võib kohata ja millistega on neil vastastikune koosmõju. Samuti saab sealt vastuse küsimusele, kes uurib või on uurinud teatud liigirühmi Eestis.

Kas peate portaali peamisteks kasutajateks tavainimesi, õpetajaid, teadlasi või kedagi muud?

Eespool räägitu põhjal võib öelda, et eElurikkusest on kasu paljudel huvilistel, alustades asjaarmastajatest linnuvaatlejatest ja lõpetades seenelkäijatega. Sealt saavad infot ka juriidilised isikud teadus- ja riigiasutustest erafirmadeni, kes korraldavad mitmesuguseid ekspertiise. Tähtis sihtrühm on õpetajad ja õpilased.

Ühest küljest soovime portaali kaudu jagada õppimiseks vajalikku teavet, teisest küljest on meie eesmärk ärgitada pedagooge ja õpilasi uurima ümbruskonna loodust ja arendama PlutoF pilves selle kohta andmebaase.

Loe täispikka artiklit siit.