Geocollections of Estonia

geokogud

Kollektsioonid geoloogias

Informatsiooni meie planeedi 4,6 miljardi aastase arenguloo kohta on talletunud maakoore kivimites, mineraalides ning fossiilides, mis moodustavad geoloogiliste kollektsioonide, lühendatult geokogude, peamise osa. Kollektsioonidel baseerub märkimisväärne osa geoloogia-alasest teadustööst – palju uusi avastusi on tehtud varem kogutud ja alles hoitud materjale uurides. Ning teistpidi, kollektsioonid moodustuvad sageli just teadustöö või rakendusuuringute käigus, kus on vajalik tõendusmaterjali säilitamine ning kättesaadavaks tegemine.

Geokogude andmebaas

Akadeemilistes asutustes on geokogude ja seonduva andmestiku haldamiseks kasutusele võetud infosüsteem SARV.