Botaanika õppeprogrammid

 

Loodus õpperajal

Lapsed õpivad loodust tundma ja matkavad loodusradadel. Õpilased teevad aktiivülesandeid ja vaatlusi, õpivad tundma taime- ja loomaliike ja nendevahelisi seoseid looduses. Rada valib tellija vastavalt soovile, kohale sõidame bussiga.

Sihtrühm: 1.‒3. klass, 4.‒9. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 4‒6 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: loodus- või matkarada

 

Okaspuud

Õpilased tutvuvad levinumate Eesti looduslike ja võõramaiste okaspuudega. Puuliike õpetame määrama käbide ja okaste järgi. Õppeprogrammi üheks osaks on õppekäik.

Sihtrühm: 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
R
ühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3‒4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ botaanikaaed või kooli lähiümbrus

 

Pargiprogramm

Lapsed õpivad tundma parkides kasvavaid puid ja põõsaid, vaatlema ja märkama pargi elustikku (linnud, putukad, samblikud jm). Õpime kasutama luupi ja määrama ilmakaari. Kavas on aktiivõppe ülesanded, vaatlused ja mängud pargis.

Sihtrühm: 1.‒3. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2‒3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aprillist oktoobrini
Toimumiskoht: Tartus Toomemägi, TÜ botaanikaaed, park või haljasala kooli lähedal

 

Seened

Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, uuritakse seente mitmekesisust ja kasvukohti. Õpitakse kasutama seenemäärajat. Õppeprogramm toimub tavaliselt õppekäiguna metsas, pärast on võimalik koolis välja panna seenenäitus. Õppeprogrammi saab läbi viia ka koolis seente praktilise õppimise ja uurimisena.

Sihtrühm: 1.‒3. klass, 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3‒4 akadeemilist tundi, õppekäiguna 4‒8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: sügis
Toimumiskoht: mets ja/või kool

 

Taimed meie ümber

Õpilased tutvuvad taimede põhirühmade ja eluvormidega: puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad. Õpilased uurivad pargis kasvavaid taimi ja nende omavahelisi seoseid ökosüsteemis, teevad vaatlusi ja lahendavad ülesandeid.

Sihtrühm: 4.‒6. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 (2) akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ botaanikaaed, Tartus Toomemägi või park

 

Telli õppeprogramm

Tutvu ka Tartu ülikooli botaanikaaia õppeprogrammidega.