Äpp "Minu loodusheli"

Tartu Ülikooli loodusmuuseum on koostöös Eesti loodusmuuseumiga välja töötanud nutirakenduse, mille abil saab looduses salvestada lindude, konnade, putukate ja teiste loomade hääli.

Rakendus täidab ka vaatluspäeviku rolli: koos helifailiga salvestatakse vaatluse aeg ja koht, loomaliigi või -rühma nimetus ning vaatleja kommentaarid. Rakendus on ühendatud PlutoF pilvega, kuhu internetiühenduse olemasolul saab kõik vaatlused ja helifailid saata ning nendega hiljem töölaual töötada. Nutirakenduse ja PlutoF-i kasutamiseks on vaja ennast registreerida PlutoF veebitöölaual.

Rakenduse ja PlutoF töölaua abil on võimalik luua ja hallata töörühmi ning koguda loomahääli oma uurimistöö jaoks, kooli praktikumis, välitundides ja mujal. Nõnda saab rakendust kasutada võimsa tööriistana, et panustada harrastusteadusesse. PlutoF pilvega seotud andmebaas on arendatud tänapäeva loodusteaduste standardite järgi ning korrektselt sisestatud vaatlusi on võimalik kasutada teadlastel üle kogu maailma.

Helivaatluste moodul loodusheli.ee lehel.

2016. a. täiendas TÜ loodusmuuseum loodusheli.ee veebiportaali mooduliga, mis võimaldab kõigil "Minu loodusheli" äpi kasutajatel oma helivaatlusi teistega jagada. Helivaatlused läbivad enne portaalis avaldamist moderaatori töölaua, kus määranguid täpsustatakse ja antakse ka vaatlejatele tagasisidet. Lisaks korraldati neli seminari õpetajatele, et tutvustada loodusvaatluste üldisi põhimõtteid ning seda, kuidas saaks "Minu loodusheli" äppi ja PlutoF harrastusteaduse projektimoodulit koolitöös kasutada. Valmis ka vastav juhend.

Lae alla nutirakendus "Minu loodusheli" iPad või iPhone seadmele

Lae alla nutirakendus "Minu loodusheli" Android seadmele

Nutirakenduse "Minu loodusheli" kasutusjuhend

Juhend loodusheli projektide loomiseks

Nutirakendustega salvestatud helivaatlused lehel loodusheli.ee

Uudised

Loodusheli portaal täieneb nüüdsest helivaatlustega 02.05.2016

Kontakt:
loodusheli@ut.ee