Botaanika õppeprogrammid alates 2021

 Okaspuud 3

Õpilased tutvuvad Eesti looduslike ja levinumate võõramaiste okaspuudega. Puuliike õpetame määrama nii okste kui ka käbide järgi. Õppeprogrammi üheks osaks on õppekäik okaspuude tundmaõppimiseks TÜ botaanikaaias või kooli juures pargis. Okaspuude programmis saavad vastuse mitmed küsimused: millised okaspuud kasvavad Eestis looduslikult, millised okaspuude liigid on meil tavalisemad haljastuses, kuidas eristada enamlevinud okaspuude perekondi, mis liiki on maailma kõrgeimad okaspuud, millised okaspuud elavad kõige vanemaks ja kui vanaks nad elavad, kui pikk on kõige pikem käbi maailmas, miks on okaspuud olulised meile kõigile. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: Tartu Ülikooli botaanikaaed (avamaa kollektsioon, kasvuhooned ja õppeklass) või park kooli ümbruses
Sihtrühm: 3. kooliaste (7.–9. klass)
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi juhendaja: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv, loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani või botaanikaaia juhendaja Kristine Fenske
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Okaspuud 4

Õpilased tutvuvad Eesti looduslike ja levinumate võõramaiste okaspuudega. Puuliike õpetame määrama nii okste kui ka käbide järgi. Õppeprogrammi üheks osaks on õppekäik okaspuude tundmaõppimiseks TÜ botaanikaaias või kooli juures pargis. Okaspuude programmis saavad vastuse mitmed küsimused: millised okaspuud kasvavad Eestis looduslikult, millised okaspuude liigid on meil tavalisemad haljastuses, kuidas eristada enamlevinud okaspuude perekondi, mis liiki on maailma kõrgeimad okaspuud, millised okaspuud elavad kõige vanemaks ja kui vanaks nad elavad, kui pikk on kõige pikem käbi maailmas, miks on okaspuud olulised meile kõigile. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: Tartu Ülikooli botaanikaaed (avamaa kollektsioon, kasvuhooned ja õppeklass) või park kooli ümbruses
Sihtrühm: 4. kooliaste (10.–12. klass)
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi juhendaja: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv, loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani või botaanikaaia juhendaja Kristine Fenske
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Pargiprogramm 1

Lapsed õpivad tundma parkides kasvavaid puid ja põõsaid, vaatlema ja märkama pargi elustikku (linnud, putukad, samblikud jm). Õpime kasutama luupi ja määrama ilmakaari. Kavas on aktiivõppe ülesanded, vaatlused ja mängud pargis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 2 akadeemilist tundi (2 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aprillist oktoobrini, kui ilmad on soojemad
Õppeprogrammi toimumise koht: Tartus Toomemägi, TÜ botaanikaaed, park või haljasala kooli lähedal
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Elen Kontkar, Margit Hirv, Külli Kalamees-Pani või Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Seened 1. Metsa seenele

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena. Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, elurikkust ja kasvukohti metsas, uuritakse seente ehitust, mürgisust ja söödavust. Õpitakse kasutama seente piltmäärajat. Õppeprogramm toimub tavaliselt õppekäiguna metsas, lõpuks tehakse väike seenenäitus looduses ja seente uurimine. Saab teada, milline näeb välja soopilvik, kitsemampel, punane kärbseseen, kivipuravik, männiriisikas, kukeseen ja mitmed teised seened. Õppeprogrammi saab läbi viia ka koolis seente praktilise õppe ja uurimisena, sel juhul tuleb õpilastel oma korjatud seened kooli tuua. Metsaprogrammil palun võtta kaasa seenekorvid. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestvus: 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: sügisesel seenehooajal augustist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: looduses, koolis
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Tõnu Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Seened 2. Läki seenele

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena. Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, elurikkust ja kasvukohti metsas, uuritakse seente ehitust ja seoseid teiste liikidega (nt sümbioos), mürgisust ja söödavust. Õpitakse kasutama seente piltmäärajat. Õppeprogramm toimub tavaliselt õppekäiguna metsas, lõpuks tehakse väike seenenäitus looduses ja seente uurimine. Saab teada, milline näeb välja soopilvik, kitsemampel, punane kärbseseen, kivipuravik, männiriisikas, kukeseen ja mitmed teised seened. Õppeprogrammi saab läbi viia ka koolis seente praktilise õppe ja uurimisena, sel juhul tuleb õpilastel oma korjatud seened kooli tuua. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestvus: 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: sügisesel seenehooajal augustist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: looduses, koolis
Sihtrühm: 4.–6. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Tõnu Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Seened 3

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena, millele lisandub soovi korral seenenäituse koostamine koolis. Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, uuritakse seente mitmekesisust ja kasvukohti ning seente mürgisust ja söödavust. Õpitakse kasutama seenemäärajat. Õppeprogramm toimub tavaliselt õppekäiguna metsas, pärast on võimalik koolis välja panna seenenäitus. Õppeprogrammi saab läbi viia ka koolis seente praktilise õppe ja uurimisena. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: väliprogrammi pikkuseks looduses on 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min), koos näituse koostamisega koolis kuni 7 akadeemilist tundi 
Õppeprogrammi toimumise aeg: seente väliprogramm seenenäitusega sügisesel seenehooajal augustist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: looduses, koolis
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Tõnu Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Seened 4

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena, millele lisandub soovi korral seenenäituse koostamine koolis. Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, uuritakse seente mitmekesisust ja kasvukohti, seente eluviisi ja seosed teiste organismidega ning seente mürgisust ja söödavust. Õpitakse kasutama seenemäärajat. Õppeprogramm toimub tavaliselt õppekäiguna metsas, pärast on võimalik koolis välja panna seenenäitus. Õppeprogrammi saab läbi viia ka koolis seente praktilise õppe ja uurimisena. Metsaprogrammil palun võtta kaasa seenekorvid. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestvus: väliprogrammi pikkuseks looduses on 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min), koos näituse koostamisega koolis kuni 7 akadeemilist tundi
Õppeprogrammi toimumise aeg: seente väliprogramm seenenäitusega sügisesel seenehooajal augustist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: looduses, koolis
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Tõnu Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee