Botaanilised kogud

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi botaanilistes kogudes (rahvusvaheline akronüüm TU) hoiustatakse soontaimede, sammaltaimede ja vetikate eksemplare. Valdav osa botaaniliste kogude eksemplaridest on kogutud ligi kahesaja aasta jooksul Tartu Ülikooli teadlaste teadustööde ja ekspeditsioonide käigus Eestis ja üle maailma.

Kogudesse lisandub eksemplare ka näiteks harrastusteadlaste annetustena ning vahetustena teiste kogude ja ülikoolidega. Botaanilised kogude eksemplare on avatud kasutamiseks teadlastele ja harrastusteadlastele floristilistes, ökoloogilistes ning süstemaatika- ja looduskaitsealastes uuringutes.

Tüüpeksemplare uute kirjeldatud taksonite kohta on botaanilistes kogudes kokku 71, neist 7 sammaltaimede ja 3 vetikate kohta.

Botaaniliste kogude põhifond koosneb kolmest kollektsioonist:

  • Algoloogilised kogud koosnevad makrovetikate herbaariumist (1000 herbaareksemplari) ja vetikate jooniste kogust ehk ikonoteegist (ca 14 000 liigilehte)

  • Sammaltaimede herbaarium, ca 26 000 herbaareksemplari

  • Soontaimede herbaarium. Soontaimede herbaarium hõlmab kaht alamkogu:

1)    Eesti herbaarium (Planta Estonicae): 90 000 herbaarlehte

2)    Maailma herbarium (Herbarium Generale): ligikaudu 200 000 herbaarlehte 

TU botaanilistes kogudes on Eesti suurim maailmataimede herbaarium (Herbarium Generale), kus vanim dateeritud eksemplar kogus pärineb aastast 1819. Botaaniliste kollektsioonide ajalugu Tartu Ülikoolis algab koos loodusmuuseumi rajamisega, esimesed herbaarlehed osteti ülikoolile juba 1804. aastal. Lisaks teaduslikele herbaareksemplaridele on kogudes hoiul ka ajaloolised herbaariumid, Tartu Ülikoolis töötanud botaanikute kogudega seotud välitööde andmeid ja ajaloolisi botaanilisi teatmeteoseid, fotosid ning botaanilise kogumisega seotud töövahendeid.

Botaaniliste kogude kasutamise juhis
Eesti taimekogude rahvuslik andmebaas
Botaanilised kogud andmebaasis ETIS
 

KONTAKTID
Sammalde herbaarium: Kai Vellak (kai.vellak@ut.ee)
Soontaimede herbaarium: Ülle Reier (ulle.reier@ut.ee)