Eesti I taksonoomiapäev: vähe uuritud ja ohustatud liigid

Eesti teaduse teekaardi objekt NATARC,

Eesti Loodusuurijate Selts,  

Eesti Teaduste Akadeemia

kutsuvad osalema Eesti esimeste taksonoomia päevade raames korraldataval sümpoosionil

"Eesti esimene taksonoomiapäev: vähe uuritud ja ohustatud liigid”

14. mai kell 10.00–13.00, Tartu Ülikooli raamatukogu  

9.30 Registreerumine ja kohv
10.00 Tervitussõnad
10.05 Kui palju on Eestis eluslooduse liike? Millised taksonid on väheuuritud? 
Lühiettekanded:

- "Teadmisi Eesti taimedest" - Kai Vellak, Tartu Ülikooli taimeökoloogia vanemteadur
- "Mida me teame loomadest?" – Villu Soon, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi zooloogia teadur
- "Väljasurnud liigid Eestis" – Olle Hints, Tallina Tehnikaülikooli geoloogia instituudi professor
- "Eestimaa seened“ – Kadri Pärtel, Tartu Ülikooli mükoloogia teadur
- "Protistide mitmekesisus" – Kalle Olli, Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli professor
11.40 "Ohustatud liigid. Eesti ohustatud liikide hindamise tulemused" - Agu Leivits, Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik
12.00 Ühine arutelu teemal “Kas kõik Eestist leitud liigid vajavad ohustatuse hindamist? Kuidas ohustatuse hindamist läbi viia?"
13.00 Lõuna kohvikus Gaudeamus

Päeva juhib Keskkonnaministeeriumi looduskaitse nõunik Hanno Zingel.

Sümpoosioni osaks on ka kogu päeva jooksul toimuvad stendiettekanded, milles nii teadlased kui ka tudengid tutvustavad Eestis hetkel uuritavaid erinevaid taksoneid. Stendiettekanded on eesti ja inglise keeles, oma soovist ettekandega esineda palume teatada registreerumisel.    

Sümpoosion on kõikidele tasuta, osalemiseks palume kuni 9. maini registreeruda siin.

Sümpoosioni teine osa alapealkirjaga „Persistent Identifiers (PID) in Biodiversity Data Lifecycle“ toimub inglise keeles ning see kuulub 15.-16. mail Tartus toimuva Euroopa taksonoomia taristu konsortsiumi CETAF-i 45. aastakoosoleku programmi (https://cetaf.org). Sümpoosioni teisel poolel osalemiseks palume kuni 9. maini registreeruda siin.

Lisainfo: Sigrid Ots, sigrid.ots@ut.ee  

Sümpoosioni korraldamist toetavad Tartu linn, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaamet.