Eesti II taksonoomiapäev Tallinna Ülikoolis

Eesti teaduse teekaardi objekt NATARC,

Eesti Loodusuurijate Selts,  

Eesti Teaduste Akadeemia

kutsuvad osalema II taksonoomia päevade raames korraldataval konverentsil

"Taksonoomia ja loodusharidus"

26. märtsil kell 10.00–17.00, Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, ruumis A222

Seekordse konverentsi teemaks on liikide ja liigirühmade käsitlemine keskkonnaseires ja -hariduses. Püüame leida lahendusi, kuidas väärtustada taksonoomiat nii loodushariduses kui ka kogu ühiskonna keskkonnateadlikkuse suurendamisel.

Taksonoomiapäeval osalema ja ettekandega esinema oodatakse taksonoome ning bioteaduste esindajaid, seirespetsialiste, loodushariduse eest hea seisvaid õpetajaid, õpilasi ning kõiki huvilisi.

Konverentsi osaks on lisaks suulistele ettekannetele kogu päeva jooksul toimuvad posterettekanded, milles nii teadlased, õpetajad kui ka tudengid ja õpilased tutvustavad Eestis hetkel uuritavaid erinevaid taksoneid. Oma ettekande tüübist (suuline või poster) ja teemast palume teada anda Lembi Lõugasele (lembilgs@tlu.ee) hiljemalt 14. veebruariks 2020.

Konverentsi ajakava ja ettekannete tegijad avaldatakse 28. veebruaril.

Lisainfo:
Lembi Lõugas
Tallinna Ülikool
lembilgs@tlu.ee