Eesti Looduse Mõttekoja teine loeng 10. juunil tutvustab kaugmõõtmise võimalusi metsatagavara hindamisel

Avaldatud 9.06.2021

Mai lõpus loengusarja alustanud Eesti Looduse Mõttekoda kutsub neljapäeval, 10. juunil kuulama Tauri Arumäe ettekannet aerolaserskanneri kasutamise võimalustest metsaressursi hindamisel. Arumäe loeng põhineb doktoritööl, mille ta kaitses 2020. aastal Eesti Maaülikoolis.

„Minu töö tulemusena valmisid kaugmõõtmise metoodikad metsa kõrguse ja metsa tagavara hindamiseks,“ rääkis Arumäe oma teadustööst. „Lisaks sai uuritud aerolaserskanneri ehk aerolidari rakendamise võimalusi häiringute ja kõrguskasvu püsivaks jälgimiseks.“ Loodud süsteemi on juba mõnda aega kasutanud RMK, hiljuti hakkas seda rakendama ka Keskkonnaagentuur, kus statistilise metsainventuuri käigus kaardistatakse Eesti metsaressurssi. Edaspidi võiks aga andmestik olla huvipakkuv ja vajalik ka erasektorile, eelkõige suurematele metsahaldusfirmadele.

Tauri Arumäe ettekannet saab kuulata Tartu Ülikooli raamatukogus Tõstamaa seminariruumis või otseülekandes Tallinna Ülikooli Akadeemilise raamatukogu Uno-saalis. Reaalajas teeb loengust ülekade UTTV (lingil https://www.uttv.ee/live_embed?id=31378), hiljem saab seda järelvaadata LUSi kodulehel.

Järgmine Eesti Looduse Mõttekoja ettekanne toimub septembri teises pooles.

Eesti Looduse Mõttekoja loengusarja eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele Eesti ülikoolides kaitstud loodusteaduslikke doktoritöid. Kaks korda kuus toimuvates 45-minutilistes loengutes esitlevad oma teadustööd Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorandid.

Lisainfo:
Maris Hindrikson
Eesti Looduse Mõttekoja eestvedaja
maris.hindrikson@ut.ee
elm.ut.ee