Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolek Tartu Ülikooli loodusmuuseumis 27. veebruaril

Avaldatud 20.02.2020

27.02 kell 17:15 toimuval Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolekul esineb Tartu Ülikooli farmakognoosia professor Ain Raal avaliku loenguga ‘Ravimtaimed ja tõenduspõhisus’.

Juttu tuleb tõenduspõhisuse kriteeriumitest ravimtaimede uurimisel ning Eesti tuntumate ravimtaimede teadusliku uurituse tasemest. Pikemalt käsitletakse ka Euroopa Ravimiameti ja Euroopa farmakopöa põhimõtteid ravimtaimede hindamisel ja droogide standardite kehtestamisel.

Üldkoosoleku toimumiskohaks on Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õppeklass Vanemuise 46-247.

Kohapeal on võimalik osta ka Ain Raali, Mikk Sarve ja Kristel Vilbaste raamatuid ‘Eesti ravimtaimed’ ja ‘Eesti ravimtaimed 2’.

Kõik huvilised on oodatud!

Lisainfo:
TÜ loodusmuuseum
tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee