Erakogude digiteerimine

 

Liblikad kogus

Kollektsioonide digiteerimise all mõeldakse kollektsiooni informatsiooni viimist digitaalsele kujule kas kollektsiooni haldus- või tavalise tabeltöötlustarkvara abil, veebipõhiseid andmebaase kasutades jne.

Ka erakollektsionäärile võib oma kogu digiteerimine olla kasulik, kuna see

- võimaldab kollektsiooni paremini hallata, leida kergemini eksemplari asukoha kollektsioonis, valmistada ette etikettide printimist jms;

- annab kollektsioonile lisaväärtuse teadusmaailmaga jagatud andmete näol;

- säilitab eksemplaride andmeid;

- lihtsustab kollektsiooni pärandamist teadusasutusele;

- võimaldab avaldada teaduslikke andmeartikleid (data paper).

Kollektsiooni võib digiteerida mitmel tasandil, kasutades erinevaid strateegiaid. Esimene, kõige lihtsam, on kollektsiooni üldinfo registreerimine - kollektsiooni tüüp, nimi, omanik, akronüüm ja üldisem lisainfo - ligikaudne eksemplaride arv jms. Sinna juurde võib ka lisada kogus olevate taksonite nimekirja, ilma eksemplaride infoni minemata.

Teine tasand eristab juba ka säilitusühikuid - näiteks putukakollektsioon kastide kaupa, andes eraldi info kastides oleva isendite arvu kohta ning kastides olevate rühmade nimetused (sugukonnad, perekonnad).

Kolmas tasand on digiteerimine eksemplaride kaupa, sisaldades iga eksemplari leiuinfo ning võimalusel ka foto.

Digiteerimisstrateegiate vahel valimiseks on abiks projektis ICEDIG välja töötatud juhendmaterjal.

Pilootprojektina aitab TÜ loodusmuuseum erakollektsionääre oma kogude digiteerimisel. Kui kogu omanik on välja selgitanud, millise strateegia ja taseme ta oma kogu digiteerimiseks valib, saab ta konkreetsete toimingute juures spetsialisti nõuandeid ja abi küsida. Pilootprojekt kestab oktoobrist 2018 kuni märtsini 2019. Kes on huvitatud kollektsioonide digiteerimisest, võib võtta otse ühendust Andro Truuverkiga - andro.truuverk@ut.ee. Kogude digiteerimisel kasutatakse PlutoF platvormi ning rahvusvaheline avaldamine toimub läbi GBIF portaali. 
Eelkõige on meil valmidus abi pakkuda putukakollektsioonide digiteerimisel, kuid ka teiste kogude (herbaarkogud, sulgede kogud, malakoloogilised kogud jne) omanike huvi on teretulnud.

Ajakirjas Lepinfo ilmunud artikkel erakollektsioonidest ja nende digiteerimisest.