Harrastusteadus

Linnuvaatlejad. Foto: Eva-Liisa Orula.

Harrastusteadus on vabatahtlike kodanike panus teadusesse vaatluste tegemise, andmebaasistamise või muu abistava tegevusega. Tavaliselt on harrastusteadus seotud hobitegevusega: harrastusastronoomia, linnuvaatluste, putukate kogumise või muuga.

Harrastusteadus Eestis

Eestis tegelevad harrastusteadusega otseselt või kaudselt mitmed asutused ja organisatsioonid. Nad kaasavad olemasolevaid huvilisi, tekitavad inimestes huvi märgata loodust ning kaasa aidata teadlaste tööle.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum osaleb partnerina üleeuroopalises projektis EUBON. Projekt liidab ühte võrgustikku elurikkuse andmeid koguvad olulisemad asutused ja organisatsioonid. Projekti üheks ülesandeks on harrastusteadlaste kaasamine elurikkuse andmestiku täiendamisse, andmete kvaliteedi tõstmine ja kättesaadavuse parandamine.

Loodusmuuseum panustab PlutoF pilveandmebaasi ja töölaua arendamisse. Nimetatud andmebaasi ja töölaua kaudu saavad loodusvaatlejad jagada oma andmeid teadlastega. Kõige aktiivsemad PlutoF kasutajad on linnuvaatlejad. Nende vaatlused on leitavad eElurikkuse veebilehelt.

Harrastusteadus (inglise keeles Citizen Science) on eesti keeles mõistena kasutusele tulnud hiljaaegu. Paralleelselt kasutatakse ka mõisteid kodanikuteadus ja rahvateadus.

Harrastusteadus maailmas

Harrastusteaduse tulemusi kasutavad teadlased looduskaitse korraldamisel, keskkonnategevuskavade ettevalmistamisel, keskkonnaseisundi hindamisel ja mujal. Vabatahtlike kaasamisel on üheks osapooleks riiklikud keskkonnaagentuurid ja teised asutused, mis tegutsevad just kodanike huvides.

Tuntumad harrastusteaduse projektid ja portaalid maailmas:
Zooniverse
iNaturalist
eBird
Anymals + Plants

Tutvu ka harrastusteaduse kümne põhimõttega!

Kontakt:

 

Veljo Runnel

peaekspert
tel 737 6076
veljo.runnel@ut.ee