ICEDIG

Uute üleeuroopaliste teadusinfrastruktuuride arendamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus

Horisont 2020 programmi projekt ICEDIG
 
 
 
Kuigi Euroopa bioloogilised kollektsioonid sisaldavad üle miljardi objekti, on ainult ligikaudu 10% neist digitaliseeritud ja 1-2% kuvatud. On teada, et kollektsioonide digiteerimine traditsiooniliste meetoditega ei ulatu nõutava tasemeni ning selle meetodeid, kulusid ja korraldust on vaja arendada – vajalik on muuhulgas tehnoloogilise arengu ja digiteerimise efektiivsuse suurendamine. Just viimatinimetatud väljakutsega tegeleb uus ESFRI algatus "Teaduslike kollektsioonide jaotatud süsteem" www.dissco.eu. Projekt ICEDIG toetab DiSSCo innovatsiooni ja konsolideerimise erinevaid etappe, et toetada kõiki DiSSCo poolt nõutavaid teenuste ühendamise aspekte, näiteks avatud juurdepääsu põhimõtete, stimuleerivate kavade, planeerimise ja prioriseerimise, ühtse sisselogimise, füüsilise ja digitaalse juurdepääsu ning suutlikkuse arendamise rakendamist. Tehnoloogia voog keskendub uuendustele, mida on vaja märkimisväärse osa kogumite digiteerimiseks kindal ajal ja mõistliku hinnaga. Töö viiakse läbi mitmepoolse koostööna, mida koordineerib CETAF.