Käimasolevad projektid

Tartu Loodusfestival

Projekti kestus: 01.02.2018‒31.08.2018
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti number: 13279
Projekti maksumus: 11 924 €
Toetuse summa: 5900 €
Projektijuht: Andro Truuverk (andro.truuverk@ut.ee)
Projekti eesmärk: Tartu Loodusfestivali 2018 läbiviimine.

Uute üleeuroopaliste teadusinfrastruktuuride arendamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus

Pealkiri inglise keeles: Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures
Akronüüm: ICEDIG
Projekti kestus: 01.01.2018−31.03.2020
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Horisont 2020 programm
Projekti number:
Projekti maksumus: 75 125.00 €
Toetuse summa: 
Projektijuht: Veljo Runnel (veljo.runnel@ut.ee)
Projekti eesmärk: Kuigi Euroopa bioloogilised kollektsioonid sisaldavad üle miljardi objekti, on ainult ligikaudu 10% neist digitaliseeritud ja 1‒2% kuvatud. On teada, et kollektsioonide digiteerimine traditsiooniliste meetoditega ei ulatu nõutava tasemeni ning selle meetodeid, kulusid ja korraldust on vaja arendada – vajalik on muuhulgas tehnoloogilise arengu ja digiteerimise efektiivsuse suurendamine. Just viimati nimetatud väljakutsega tegeleb uus ESFRI algatus „Teaduslike kollektsioonide jaotatud süsteem“ www.dissco.eu. Projekt ICEDIG toetab DiSSCo innovatsiooni ja konsolideerimise erinevaid etappe, et toetada kõiki DiSSCo poolt nõutavaid teenuste ühendamise aspekte, näiteks avatud juurdepääsu põhimõtete, stimuleerivate kavade, planeerimise ja prioriseerimise, ühtse sisselogimise, füüsilise ja digitaalse juurdepääsu ning suutlikkuse arendamise rakendamist. Tehnoloogia voog keskendub uuendustele, mida on vaja märkimisväärse osa kogumite digiteerimiseks kindal ajal ja mõistliku hinnaga. Töö viiakse läbi mitmepoolse koostööna, mida koordineerib CETAF.

TÜ loodusmuuseumi kiililiste andmestiku kättesaadavaks tegemine

Projekti kestus: 01.09.2017‒30.04.2018
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti number: 13278
Projekti maksumus: 14 865.13 €
Toetuse summa: 13 378.65 €
Projektijuht: Villu Soon (villu.soon@ut.ee)
Projekti eesmärk: Andmebaasistada ja teha avalikult kättesaadavaks kõik Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kogudes säilitatavate Eesti kiilide leiuandmed ning Mati Martini kogutud personaalne Eesti kiilide andmestik, et võimaldada nende kasutust liikide ohustatuse hinnangute koostamisel käimasoleva punase nimestiku uuendamisel.