Kogud ja teadus

Geoloogiamuuseumi fond. Foto: Mare Isakar.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia kogud koosnevad geoloogia-, zooloogia-, botaanika- ja mükoloogiakogudest. Kogudesse kuulub kokku üle ühe miljoni ekspemplari mineraale, kivimeid, kivistisi, meteoriite, selgroogtuid ja selgroogseid loomi, vetikaid, samblaid, soontaimi, seeni ja samblikke.

Kogusid kasutavad oma igapäevases töös teadlased, õppejõud, üliõpilased, õppeprogrammide juhendajad ja teised spetsialistid. Osa meie kogudesse kuuluvaid objekte on eksponeeritud Tartu Ülikooli loodusmuuseumi püsinäitusel "Maa. Elu. Lugu", kuid ka teiste muuseumide väljapanekutel, ajutistel näitustel ja mujal.

Meie kogudega saab tutvuda andmebaaside SARV ja NATARC kaudu:
geoloogiakogud
loomakogud
taimekogud
seenekogud
 

Ligipääs kogudele ja kasutamise kord

Geoloogiakogude säilitamise ja kasutamise kord

Zooloogiakogude kasutamise kord

Botaaniliste ja mükoloogiliste kogude kasutamise juhis

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia teadusliku kollektsiooni ja digiarhiivi korralduse eeskiri