Konverents “Taksonoomia ja loodusharidus" Tallinna Ülikoolis 26. märtsil 2020

Foto: Villu Soon

Avaldatud 31.10.2019

Eesti teaduse teekaardi objekt NATARC, Eesti Loodusuurijate Selts ja Eesti Teaduste Akadeemia kutsuvad osalema konverentsil “Taksonoomia ja loodusharidus”.

Eesti teisel taksonoomiapäeval kõneldakse nii taksonoomiliste kui ka ökoloogiliste liigirühmade käsitlemisest keskkonnaseires ja -hariduses ning püüame leida lahendusi, kuidas väärtustada takonoomiat nii loodushariduses kui ka kogu ühiskonna keskkonnateadlikkuse kasvatamisel. Taksonoomiapäeval osalema ja posterettekandega esinema oodatakse taksonoome ning bioteaduste esindajaid, seirespetsialiste, loodushariduse eest hea seisvaid õpetajaid, õpilasi ning kõiki huvilisi.

Konverents toimub 26. märtsil 2020 Tallinna Ülikoolis. Taksonoomiapäeva kava avaldatakse hiljemalt 28. veebruaril 2020. 

Lisainfo:
Lembi Lõugas
Tallinna Ülikool
lembilgs@tlu.ee