Kuu objekt: detsember 2017

Objekti liikumist ja suurendamist saab suunata hiirega.

Merevetika kivistis. Kalana lagerstätte. TUG

See merevetika kivistis on üks paljudest Kalana lagerstätte (maardla) rikkalikust taimefossiilide leiukohast, kus on tegu umbes 440 miljonit aastat vanade lubjakividega. Siluri ajastul, kui Eesti ala oli kaetud madala ja sooja merega, olid mereloomastiku kõrval vetikad niisama tavalised ja levinud kui tänapäevalgi.

Paraku säilivad enamasti need vetikad, mis sisaldavad oma rakkudes lupja, kuid Kalana aardeks on hästisäilinud lubjastumata vetikad. See sai toimuda juhul, kui kõik elusolendite jäänused mattusid väga kiiresti ning neid ei saanud mõjutada ei hapnik ega bakterid. 

Maailmas on sellised merevetikate kivististe leiukohad üliharuldased, teada on vaid üks leiukoht Põhja-Ameerikas, kuid Kesk-Eestis asuvast Kalanast on seni saadud kõige rohkem erinevaid vetikaliike. Alates 2006. aastast, kui loodusmuuseumi geoloog Tõnu Pani leidis sealt esimesed kivistised, pakub Kalana teadlastele suurt huvi ning sealt on avastatud üle kümne rohe- ja punavetikaliigi.

Projekti kuraator on Inge Kukk.

Projekti toetab Eesti Kultuurkapital.