Kuu objekt: november 2017

A. G. von Bunge Eesti-, Liivi- ja Kuramaa taimede herbaarium. 1849-1853. Lehti mappidest TU268786-268892

Alexander Georg von Bunge (1803-1890) oli Tartu ülikooli kasvandik ja botaanikaprofessor ning üks silmapaistvamaid 19. sajandi taimesüstemaatikuid. Siin toodud herbaarlehed on pärit esimesest teaduslikult määratud ja leiuandmetega varustatud kodumaa taimede herbaariumist (eksikaatkogust).

Aastatel 1849-1853 käidi Bunge eestvõttel kogumas taimi erinevates Eesti- Liivi- ja Kuramaa piirkondades, milles lõid kaasa nii Bunge õpilased kui ka usaldusväärsed harrastusbotaanikud (kokku 35 inimest). Rohkem kui tuhandest liigist koosnevas herbaariumis on Bunge enda poolt kogutud umbes kümnendik taimeliikidest, peamiselt Tartu ja Kärde mõisa lähistelt.

Peaaegu sama suure panuse on herbaariumi jaoks andnud Tallinna ümbruse taimede näol keelemehena tuntud harrastusbotaanik Ferdinand Johann Wiedemann. “Flora exsiccata Liv-, Est- und Kurlands” oli Baltikumi põhjapoolse osa taimestiku teadusliku uurimise alguseks. See nn Bunge eksikaatkogu on alusmaterjaliks kõigile kaasaegsetele selle piirkonna floristilistele töödele.

Projekti kuraator on Inge Kukk.
Projekti toetab Eesti Kultuurkapital.