Lõimitud õppeprogrammid alates 2021

 Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani 3

Õpilased tutvuvad lühidalt evolutsiooni protsessidega Maa ajaloos eri loomarühmade näitel loodusmuuseumi ekspositsioonis. Rühmatöös otsivad õpilased püsinäituselt vastuseid evolutsiooni küsimustele. Õpilased uurivad ja võrdlevad organismide kohastumusi ja evolutsiooni paleontoloogilisi tõendeid, diskuteerivad inimese evolutsiooni ja mammutite väljasuremise üle, arutlevad, miks emas- ja isaslinnud on erinevad, vaatlevad putukate kohastumusi, tutvuvad loodusliku valikuga. Programmi lõpus on kokkuvõttev arutelu rühmadega uuritud teemadest. Programm toimub TÜ loodusmuuseumis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 8.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Elen Kontkar, Külli Kalamees-Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Evolutsioon 4. Ajalugu ja pärilikkus

Õpilased tutvuvad lühidalt evolutsiooni protsessidega Maa ajaloos eri loomarühmade näitel loodusmuuseumi ekspositsioonis. Rühmatöös otsivad õpilased püsinäituselt vastuseid evolutsiooni küsimustele, mis käsitlevad loodusliku valiku, pärilikkuse ja mutatsioonide rolli evolutsioonis, uurivad ja võrdlevad organismide kohastumusi, evolutsiooni paleontoloogilisi tõendeid, diskuteerivad inimese evolutsiooni ja mammutite väljasuremise üle, arutlevad, miks emas- ja isaslinnud on erinevad. Samuti teevad õpilased läbi katse, kuidas linnu evolutsioon võiks toimuda looduslikus valikuna (meisterdamine). Programmi lõpus on kokkuvõttev arutelu rühmadega uuritud teemadest. Programm toimub TÜ loodusmuuseumis.
Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Elen Kontkar, Külli Kalamees-Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Kaduvate liikide kannul 3

Õpilased osalevad otsimismängus loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tuleb leida QRkoodidega märgistatud haruldased ja hävimisohus liigid. Rühmatöös tuleb lahendada ülesandeid muuseumis ja digikeskkonnas ning vastata küsimustele ohustatud ja haruldaste liikide kohta. Saab teada ohustatuse kategooriatest maailma punases nimestikus, looduskaitsest Eestis. Õpilased uurivad, kas või miks on Euroopa naarits, orangutan, kiivi, ebapärlikarp, jääkaru, merikilpkonn, hallpapagoi, soomusloom, tiiger, mustlaik-apollo, kaelkirjak, latimeeria jt ohustatud liigid. Õppeprogrammi lõpus tutvustavad rühmad oma praktilise töö tulemusi ja toimub arutelu. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Kaduvate liikide kannul 4

Õpilased osalevad otsimismängus loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tuleb leida QRkoodidega märgistatud haruldased ja hävimisohus liigid. Rühmatöös tuleb lahendada ülesandeid muuseumis ja digikeskkonnas ning vastata küsimustele ohustatud ja haruldaste liikide kohta. Saab teada ohustatuse kategooriatest maailma punases nimestikus, looduskaitsest Eestis ja globaalprobleemidest ning nende seostest. Õpilased uurivad, kas või miks on Euroopa naarits, orangutan, kiivi, ebapärlikarp, jääkaru, merikilpkonn, hallpapagoi, soomusloom, tiiger, mustlaik-apollo, kaelkirjak, latimeeria jt ohustatud liigid. Õppeprogrammi lõpus tutvustavad rühmad oma praktilise töö tulemusi ja toimub arutelu. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum

Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Koosluste elurikkus looduses 2

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti koosluseid, nende elurikkust, ohutegureid ja kaitset. Tutvutakse metsa- ja sookooslustega. Õuesõppe programmis koostavad õpilased koosluse kirjelduse, õpivad tundma kooslustele iseloomulikke liike, teevad taimede, seente ja loomade vaatlusi, elupaiga keskkonnatingimustega tutvumiseks vaadeldakse mulda. Rühmatöös lahendatakse uurimusliku õppe ülesandeid. Programm toimub looduse õpperajal, soovitavalt soojemal ajal märtsist oktoobrini. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 4–5 akadeemilist tundi (4–5 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, soovitavalt märtsist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: looduse õpperajal
Sihtrühm: 4.–6. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees, Margit Hirv
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Loodus õpperajal 1

Õppeprogrammi käigus õpivad lapsed loodust tundma, matkates loodusrajal. Õpilased teevad aktiivülesandeid ja vaatlusi, õpivad tundma liike ja nendevahelisi seoseid, uurivad nii taime- kui ka loomariiki. Rada valitakse vastavalt tellija soovile, kohale sõidame õppeprogrammi tellija organiseeritud bussiga. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: programm toimub sügisel või kevadel, eelistatavalt siis, kui ilmad on juba soojemad.
Õppeprogrammi toimumise koht: looduses (soovitavalt näiteks Vapramäe, Taevaskoja või Järvselja õpperadadel, kuid vastavalt soovile võib ka mujal)
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani, Tõnu Pani, Elen Kontkar, Margit Hirv või Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Loodus õpperajal 2

Õppeprogrammi käigus õpivad lapsed loodust tundma, matkates loodusrajal. Õpilased teevad aktiivülesandeid ja vaatlusi, õpivad tundma liike ja nendevahelisi seoseid, uurivad nii taime- kui ka loomariiki. Rada valitakse vastavalt tellija soovile, kohale sõidame õppeprogrammi tellija organiseeritud bussiga. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: programm toimub soovitavalt sügisel või kevadel, eelistatavalt siis, kui ilmad on juba soojemad.
Õppeprogrammi toimumise koht: looduses (soovitavalt näiteks Vapramäe, Taevaskoja või Järvselja, Selli-Sillaotsa õpperadadel, kuid vastavalt soovile võib ka mujal)
Sihtrühm: 4.-6. klass
Õppekeel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi juhendaja: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees, Tõnu Pani, Elen Kontkar, Margit Hirv või Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum Tartu Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 7376076, www.natmuseum.ut.ee

 Loodus õpperajal 3

Õppeprogrammi Õppeprogrammi käigus õpivad lapsed loodust tundma, matkates loodusrajal. Õpilased teevad aktiivülesandeid ja vaatlusi, õpivad tundma liike ja nendevahelisi seoseid, uurivad nii taime- kui ka loomariiki. Rada valitakse vastavalt tellija soovile, kohale sõidame õppeprogrammi tellija organiseeritud bussiga.  Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestvus: 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min) 
Õppeprogrammi toimumise aeg: programm toimub soovitavalt sügisel või kevadel, eelistatavalt siis, kui ilmad on juba soojemad.
Õppeprogrammi toimumise koht: looduses (soovitavalt näiteks Vapramäe, Taevaskoja või Järvselja, Selli Sillaotsa õpperadadel, kuid vastavalt soovile võib ka mujal)
Sihtrühm: 7.-9. klass
Õppekeel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi juhendaja: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees, Tõnu Pani, Elen Kontkar, Margit Hirv või Aivo Tamm 
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum Tartu Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 7376076, www.natmuseum.ut.ee

 Looduse mitmekesisus eri kooslustes 3

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti koosluseid, nende elurikkust, ohutegureid ja kaitset. Õuesõppe programmis koostavad õpilased koosluse kirjelduse, õpivad tundma kooslustele iseloomulikke liike, teevad taimede, seente ja loomade vaatlusi ja elupaiga keskkonnatingimustega tutvumiseks mullakaeve. Rühmatöös lahendatakse uurimusliku õppe ülesandeid. Programm toimub looduse õpperajal, soovitavalt soojemal ajal märtsist oktoobrini. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 4–5 akadeemilist tundi (4–5 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, soovitavalt märtsist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: looduse õpperajal
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti 

Grupi suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees, Margit Hirv
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Looduse mitmekesisus eri kooslustes 4

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti koosluseid, nende elurikkust, ohutegureid ja kaitset. Väliprogrammis koostavad õpilased koosluse kirjelduse, õpivad tundma kooslustele iseloomulikke liike, teevad taimede, seente ja loomade vaatlusi ja elupaiga keskkonnatingimustega tutvumiseks mullakaeve. Rühmatöös lahendatakse uurimusliku õppe ülesandeid ja vaadeldakse keskkonnatingimusi ja selle muutusi koosluses. Programm toimub looduse õpperajal, soovitavalt soojemal ajal märtsist oktoobrini. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 4–5 akadeemilist tundi (4–5 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, soovitavalt märtsist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: looduse õpperajal
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees, Margit Hirv
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Maailma ökosüsteemid 3

Õppeprogrammis tutvustatakse maailma ökosüsteeme loodusvööndites tundrast troopilise vihmametsani – tundra, taiga, parasvöötme mets, vahemereline mets, rohtla, kõrb, savann, troopiline vihmamets. Käsitletakse keskkonna tingimusi (sademed, temperatuur jms), mullastikku ja selle seoseid taimestikuga, taimede ja loomade kohastumusi ökosüsteemides ning keskkonnamuutuseid ja kaitset. Praktilise tegevusena tutvutakse muuseumi ekspositsioonis elurikkuse püsinäitusega ja loomastikuga, toimub praktiline rühmatöö loomade kohastumuste ja toiduahelate koostamise kohta erinevates ökosüsteemides. Programm toimub loodusmuuseumis ja õppeklassis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum, õppeklass
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Janek Urvik, Elen Kontkar
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Maailma ökosüsteemid 4

Õppeprogrammis tutvustatakse maailma ökosüsteeme loodusvööndites tundrast troopilise vihmametsani – tundra, taiga, parasvöötme mets, vahemereline mets, rohtla, kõrb, savann, troopiline vihmamets. Käsitletakse keskkonna tingimusi (sademed, temperatuur jms), mullastikku ja selle seoseid taimestikuga, taimede ja loomade kohastumusi ökosüsteemides ning keskkonnamuutuseid ja kaitseküsimusi. Praktilise tegevusena tutvutakse muuseumi ekspositsioonis elurikkuse püsinäitusega ja loomastikuga, toimub praktiline rühmatöö loomade kohastumuste ja toiduahelate koostamise kohta erinevates ökosüsteemides. Gümnaasiumis vaadeldakse süviti ka keskkonna globaalprobleeme. Programm toimub loodusmuuseumis ja õppeklassis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum, õppeklass
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Janek Urvik, Elen Kontkar
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Meie Läänemeri 2

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja keskkonnaga ning inimese mõjudega Läänemerele. Rühm külastab erinevaid teemasaari, kus lahendatakse ülesandeid ja uuritakse hülgeid, merekalu, meretaimi, selgrootuid, linde ja Läänemere kasutamist, koostatakse toiduahelaid. Programmi käigus täidetakse logiraamat, mille õpilased saavad kaasa. Programm toimub õppeklassis ja loodusmuuseumis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min) 
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt 
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum. 
Sihtrühm: 4.-6. klass 
Keel: eesti 
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d) 
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm 
Õppeprogrammi koostajad: Külli Kalamees-Pani, Anneli Ehlvest, Aivo Tamm, Kelli Hanschmidt 
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum Tartu Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 7376076, www.natmuseum.ut.ee

 Pärilikkuse lugu 4

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased pärilikkuse põhimõistetega, tutvustatakse Mendeli ja Darwini pärilikkuse teooriaid läbi teadlaste elulugude ja -seikluste. Arvutimängude abil selgitatakse vanemate pärilike tunnuste edasikandumist järglastele ning veregruppide määramist. Praktilise eksperimendi käigus eraldatakse köögikeemia meetodite ja -vahendite abil banaani DNA. Programm toimub õppeklassis ja loodusmuuseumis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum.
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Janek Urvik või Elen Kontkar
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee