Lõppenud projektid

Siit leiad nimekirja lähiaastail lõppenud projektidest, milles on üheks partneriks Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed. Projekti sisuga tutvumiseks vajuta lingile.

01.09.2016‒31.01.2018 Eesti taimevaramu

01.09.2016-30.04.2017 Tartu Ülikooli loodusmuuseumi päevaliblikate kollektsiooni korrastamine ja digiteerimine

01.08.2015-31.08.2016 TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia õppeprogrammid 2015-2016 (Tartu linna koolidele)

01.08.2015-31.08.2016 TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia õppeprogrammid 2015-2016 (maa- ja riigi koolidele)

01.09.2014-23.05.2016 Näitused ja õppeprogrammid Läänemere elustikust ja keskkonnast

01.08.2014-31.01.2016 Loodusõpe TÜ loodusmuuseumis 2014-2015

01.01.2013-31.12.2016 Taimede ja nende varise mõju seente elurikkusele

01.12.2012-31.05.2017 Euroopa elurikkuse vaatluste võrgustiku loomine

01.01.2012-31.12.2015 Peremeestaime ja lehekõdu mõju ektomükoriissete ja saprotroofsete seente elurikkust ja koosluse struktuurile

01.01.2011-31.12.2015 Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)

1.09.2010-20.12.2015 Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õpikeskkonna ja ekspositsiooni kaasajastamine

27.02.2015-27.11.2015 Ravim-, maitse- ja ilutaimede kollektsioonide säilitamine ja uuendamine programmi “Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastatel 2014-2020” täitmisel

27.07.2015-15.11.2015 Kaitsealuste seente seiremetoodika analüüs ja metoodika täpsustamine

01.03.2011-28.02.2014 Loodusteadusliku pärandi avalikustamine Europeana platvormil

1.05.2011-31.12.2013 Rahvusvahelise juurdepääsu loomine loodusvaatluste andmetele (BALTICDIVERSITY)

01.01.2011-31.12.2013 FOODWEB-Läänemere keskkond, toit ja tervis

05.04.2009-31.08.2011 COBWEB