Loodusõhtu „Jääkaru ja igikeltsa saar – muljeid Teravmägedest”

Foto: Elen Kontkar
Avaldatud 7.04.2022

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi aprillikuu loodusõhtul vestleme kolme teadlasega, kes räägivad oma muljetest ja teadustöö kogemustest Teravmägedel. Loodusõhtul esinevad Edgar Karofeld, Kai Vellak, Martin Liira, sündmust modereerib Sergei Põlme.  

Loodusõhtu „Jääkaru ja igikeltsa saar – muljeid Teravmägedest” kutsub kokku Teravmägedel teadusuuringutel käinud seiklejad, kes vahetavad omavahel muljeid ja arutavad Teravmägede olemusest ja võlust. Loodusõhtul vestlevad rakendusökoloogia kaasprofessor Edgar Karofeld, botaanika- ja mükoloogiakogude juhataja Kai Vellak, geoloog Martin Liira ja zoosüstemaatika peaspetsialist Sergei Põlme.  

Praegu toimub Arktikas soojenemine märksa kiiremini kui mujal maailmas ning Teravmägedel on võimalik selgitada selle mõju iseloomu ja ulatust. „Soojenemisega kaasnev polaarjää sulamine ookeanis ja igikeltsa ning setetesse talletatud metaani vabanemine mõjutab otseselt ka meie ilmastikku.  Teadlased üle maailma, kes on kokku saanud Teravmägedel, töötavad välja ja rakendavad kõige uuemaid teadusmetoodikad, mida saame kasutada ka koduste probleemide lahendamiseks,” nendib Edgar Karofeld.  

Loodusõhtu on seotud rändnäitusega „Meenutusi eestlaste teadusuuringutest Teravmägedel”. Näitus valmis koostöös Eesti Meremuuseumi ja Eesti Polaarklubiga. Näituse koostasid Krislin Kämärä, Katrin Savomägi ja Kairi Põldsaar. Näitus on avatud 22. veebruarist kuni 30. juunini Tartu Ülikooli loodusmuuseumi rohelises galeriis õppeklasside kõrval.  

Loodusõhtu „Jääkaru ja igikeltsa saar – muljeid Teravmägedest” toimub 13. aprillil kell 18 Tartu Ülikooli loodusmuuseumi seminarialal ja veebis. Kohapeal pilet 3 eurot.  

Kohtumise ID: 914 6311 0090
Sissepääsukood: loodusohtu  

Loodusõhtule ootame kuulama kõiki huvilisi!  

Loodusõhtut aitab korraldada SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lisateave: 
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
tel 737 6076 
loodusmuuseum@ut.ee  
www.natmuseum.ut.ee