Mikrobioloogilised kogud

Foto: Ave Suija

Seente eluskultuuride kogu asutati akadeemik Erast Parmasto eestvedamisel 1970. aastal toonases Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudis, mis 2002. aastal liideti Eesti Põllumajandusülikooliga.

Aastal 2000 registeeriti seente eluskultuuride kogu maailma kultuurikollektsioonide föderatsioonis (World Federation for Culture Collection, WFCC) akronüümiga TFC - Tartu Fungal Culture Collection. Praeguses Eesti Maaülikoolis paikneva seente eluskultuuride kogu kõrvale loodi 2006. a. TFC alamkogu Tartu Ülikooli loodusmuuseumis. Praeguseks on siin säilitamisel ca 2800 seenetüve, mis on viidud puhaskultuuri Eestist ja mitmelt poolt maailmast peamiselt TÜ teadlaste poolt kogutud materjalist. Valdava osa kogust moodustavad parasiitsed mikroseened kottseente hõimkonnast (Ascomycota), kuid talletatakse ka ektomükoriissete ja saprotroofsete kandseente (Basidiomycota) viljakehadest eraldatud tüvesid.

Seenetüvesid säilitatakse katseklaasides kaldagaril, valdavalt linnase- ja maisijahu, aga ka modifitseeritud Melin-Norkrans agarsöötmetel temperatuuridel +6 °C või +18 °C. Pooleteise kuni kahe aasta järel külvatakse iga kultuur ümber värske agarsöötmega katseklaasidesse. Lisaks talletatakse enam kui poolt TFC TU alamkogu seenetüvedest krüoviaalides 10% glütserooli vesilahuses -80°C külmikus.

Seente eluskultuurid leiavad aktiivset kasutamist TÜ mükoloogide teadustöös, aga ka rakendusuuringutes väljaspool ülikooli. TFC TÜ alamkogu kuraator on Irma Zettur.

Seente eluskultuuride kogu maailma kultuurikollektsioonide föderatsiooni kodulehel on leitav SIIT.

ja Eesti Maaülikooli kogu on leitav SIIN.

Kontakt:
Chemicum
Ravila 14a, 50411, Tartu
fungiculture@ut.ee