Näitused mujal

Näitus „Elurikas Emajõgi“ on 25. maist kuni 31. detsembrini 2021 avatud Järvemuuseumis AKVA:RIUM.

Näitus tutvustab Emajõega seotud ökosüsteemi teenuseid (looduse hüvesid), elupaikade mitmekesisust ja liigirikkust, keskkonnaseisundi muutusi sõltuvalt looduslikest ning inimtekkelistest teguritest. Näitusel saab nuputada – määrata kotkasulgi ja angerja vanustning koostada toiduahelat. Viktoriin ,,Milline on Emajõe tulevik?” annab võimaluse otsida vastuseid jõe ja ümbritsevate elupaikade ning nende kaitse küsimustele ning läbi mängida Emajõe erinevaid tuleviku võimalusi. Näitusel saab vaadata videosid „Emajõe ökosüsteemiteenused“ ja „Kalakotka pesaelu“ ning uurida Emajõe valgala interaktiivset kaarti Võrtsjärvest Peipsini.

Näitust saad uudistada ka veebis. 

Näituse valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.