Näitused veebis

Olete palutud virtuaalsele jalutuskäigule Tartu Ülikooli loodusmuuseumi näitustele, mida on võimalik külastada veebis.

Näitus „Elurikas Emajõgi“ tutvustab Emajõega seotud ökosüsteemi teenuseid (looduse hüvesid), elupaikade mitmekesisust ja liigirikkust, keskkonnaseisundi muutusi sõltuvalt looduslikest ning inimtekkelistest teguritest. Näitusel saab nuputada – määrata kotkasulgi ja angerja vanustning koostada toiduahelat. Viktoriin ,,Milline on Emajõe tulevik?” annab võimaluse otsida vastuseid jõe ja ümbritsevate elupaikade ning nende kaitse küsimustele ning läbi mängida Emajõe erinevaid tuleviku võimalusi. Näitusel saab vaadata videosid „Emajõe ökosüsteemi teenused“ ja „Kalakotka pesaelu“ ning uurida Emajõe valgala interaktiivset kaarti Võrtsjärvest Peipsini.

Näituse valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Vaata näitust siin!


NÄITUS „MAAILM SELJAKOTIS. 100 aastat loodusteaduslikke ekspeditsioone“  
Kui 2019. aastal tähistati rahvusülikooli 100. aastapäeva, siis Tartu Ülikooli loodusmuuseumis avati sellele suursündmusele pühendatud käesolev näitus. Nagu endine president Lennart Meri on öelnud: „Maailm on väärt, et teda enam kui kord avastatakse“, siis käesolev näitus annab ülevaate Eesti loodusteaduse arengusuundadest viimase sajandi jooksul ekspeditsioonide kaudu. Näitusele valitud lugudest selgub, kuidas kujunevad loodusteaduslikel retkedel kogutud materjalide ja teadmiste abil ideed liigirikkuse ja looduskeskkonna säilitamiseks.

E-elurikkuse portaali näituse „MAAILM SELJAKOTIS. 100 aastat loodusteaduslikke ekspeditsioone“ lehel võib leida interaktiivseid digitaalseid kaarte, põnevaid ekspeditsioone, tüüpeksemplare ja valiku olulisematest loodusteadlastest. Vaata näitust siin!
 

NÄITUS „KADUVATE LIIKIDE KANNUL“
Liigid surevad praegu välja sama intensiivselt kui 60 miljoni aasta eest, mil planeedilt kadusid dinosaurused. Selle olukorra tõsidusele viitavad teadlased juba mõnda aega. Näiteks kaob maamunalt keskmiselt kaks selgroogsete liiki aastas ja kolm ruutkilomeetrit mulda päevas. Vähe sellest, hinnangute kohaselt on kõikide loomade hulk Maal viimase neljakümne aasta jooksul vähenenud ligi 50%. Kui eelnevad faktid panevad eelkõige muretsema looduskaitsjaid ja -teadlasi, siis märksa kõnekam on aduda, et peagi ei pruugi vabast loodusest leida enam tiigreid, jääkarusid, kaelkirjakuid ja elevante ning isegi Eesti metsaaluseid kattev mustikavaip ei pruugi varsti olla iseenesestmõistetav. Aastaks 2050 võib välja surra isegi kuni kolmandik praegu elavatest liikidest!

Sellel veebinäitusel saad tutvuda 40 loodusmuuseumi püsiekspositsioonis oleva loomaliigi haruldaseks muutumise looga ning tänapäevase massilise väljasuremise olulisimate põhjustega. Samuti saad teada, milliseid abinõusid on püütud kasutusele võtta liikide säilitamiseks. Vaata näitust siin!

NÄITUS „KUU OBJEKTID 2017“
Interaktiivse näitusega „Kuu objektid 2017“ tähistas 2017. aastal Eesti vanim muuseum – Tartu Ülikooli loodusmuuseum – 215. aasta täitumist oma tegevuse algusest. Muuseum asutati 1802. aastal ülikooli Naturalienkabinett’ina. Näitusel, mis avaldati kogu aasta vältel ühe objekti kaupa igas kuus, saab uudistada loodusmuuseumis püsiekspositsioonis väljapandud asju, mida võib keerata nii- ja naapidi, pöörata ühele ja teisele küljele, uurida nii seest kui väljast. Muuseumiesemetest tehtud 3D mudelite liikumist ja suurendamist saab juhtida arvutihiirega.

Uuri näitust kuude kaupa: JAANUAR, VEEBRUAR, MÄRTS, APRILL, MAI, JUUNI, JUULI, AUGUST, SEPTEMBER, OKTOOBER, NOVEMBER, DETSEMBER.