NATARC

natarc

Eesti teaduse taristu teekaart "Loodusteaduslikud arhiivid ja infovõrgustik" (NATARC) arendab teaduslike repositooriumite ja andmekogude majutuse ning raalindusega seotud teenuseid. Teenused on suunatud kogu maailma teadlastele aga ka õpetajatele, õpilastele, looduskaitsjatele, riigiametnikele, organisatsioonidele jt.

NATARC pakub võimalust talletada partnerite repositooriumites loodusteaduslikku materjali. Talletatud materjali on võimalik uurimiseks välja laenutada või uurida kohapeal. Lisaks pakub NATARC elurikkuse ja maateadustega seotud andmekogude majutusteenust