PlutoF

plutoF

PlutoF platvorm võimaldab loodusteaduslike andmete veebipõhist sisestamist, vaatamist ja täiendamist. PlutoF sobib biosüstemaatikutele, ökoloogidele, elurikkuse uurijatele ja teistele uurimisandmete haldamiseks alates välitöödest kuni molekulaarsete analüüsideni.

Töölaud hõlmab endas ka loodusteaduslike kogude moodulit, võimaldades sisestada ja hallata muuseumikogude eksemplaridega seotud andmestikku (sh pildid, kirjandusviited, hinnangud seisundile).

PlutoF platvormil talletatud andmeid on võimalik teha veebis avalikkusele kättesaadavaks. Avalikud veebiväljundid on näiteks Eesti elurikkuse portaal eElurikkus, üleilmne seente määraja UNITE ning loodushelide portaal "Kõrv loodusesse".

PlutoF andmed on kättesaadavad ka globaalse elurikkuse informatsiooni võrgustiku GBIF portaalis ning PlutoF andmete põhjal on välja antud enam kui 400 000 unikaalse digitaalse ID-ga Datacite andmesetti.

Palume PlutoF platvormi viidata alljärgnevalt:
Abarenkov, Kessy; Tedersoo, Leho; Nilsson, R. Henrik; Vellak, Kai; Saar, Irja; Veldre, Vilmar; Parmasto, Erast; Prous, Marko; Aan, Anne; Ots, Margus; Kurina, Olavi; Ostonen, Ivika; Jõgeva, Janno; Halapuu, Siim; Põldmaa, Kadri; Toots, Märt; Truu, Jaak; Larsson, Karl-Henrik; Kõljalg, Urmas (2010). PlutoF - a Web Based Workbench for Ecological and Taxonomic Research, with an Online Implementation for Fungal ITS Sequences. Evolutionary Bioinformatics, 6, 189-196

Kontakt:
Allan Zirk
allan.zirk@ut.ee