Projektide raames koostatud materjalid


Projekt "Helivaatluste mooduli loomine loodusheli.ee portaali juurde"

Projekti kestus: jaanuar 2016 – november 2016

Projekti eesmärgiks oli veebiportaali loodusheli.ee sidumine helivaatluste rakendusega „Minu loodusheli“ ja PlutoF harrastusteaduse projektimooduliga. Loodud lisamoodul annab harrastusteadlastele võimaluse jagada mobiiliga tehtud loodushelisid ja vormistada nad teadlastele kasutatavateks loodusvaatlusteks. Viidi läbi ka neli seminari õpetajatele, mille käigus tutvustati loodusvaatluste metoodikat ja helisalvestuste kasutamist ja jagamist loodusvaatlustes.

Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Juhendmaterjal "Loodusvaatlused koolis ja huvitegevuses"

 

Projekt FOODWEB

Projekti täispikk nimi: Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni

Kestus: jaanuar 2011 – detsember 2013

Projekti partnerid:
Soome Põllumajandusuuringute Keskus (juhtpartner)
Soome Keskkonnainstituut
Tartu Ülikool
Teaduskeskus AHHAA
Läti Ülikool

Projekti eesmärk oli näidata mõlemasuunalist seost inimese, toidu kvaliteedi ning keskkonna vahel: 1) kuidas keskkonnaseisund mõjutab meie toitu ning tervist, 2) kuidas inimtegevus mõjutab keskkonda.

Toetaja: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)

Programm: Kesk-Läänemere INTERREG IV A 2007-2013

 

Projekt COBWEB

Projekti kestus: jaanuar 2007 – detsember 2011

Projekti eesmärgiks oli Läänemere piirkonna keskkonnasäästliku arengu edendamine läbi tõhusa keskkonnateabe, hõlmates nii keskkonnateadlikuse tõstmist kui haridus- ja teadustegevust.

Projekti toimumiskoht: Soome, Rootsi, Eesti, Läti.

Projekti sihtpiirkonnaks oli Läänemeri ja selle seisukord. Projekti raames koostati Eesti rannikut iseloomustav veebirakendus.

 

Projekt „Maale õppima – maapiirkondi tutvustav keskkonnahariduse võrgustik Soomes ja Eestis“ (Interreg IIIA)

Projekti kestus: aprill 2006 – detsember 2007.

Projekti eesmärgiks oli arendada koolides maapiirkondi tutvustavat keskkonnaharidust uurimusliku lähenemise ning aktiivõppe meetodite rakendamise kaudu.

Projekti toimumiskoht: Karula rahvupark, Eesti