Putuktolmeldajate veebiviktoriini vastused

Avaldatud: 1.04.2021
Foto: Veljo Runnel. Fotol on surulane, kes suudab ühe koha peal paigal lennata. 

15.–31.märtsini said loodushuvilised osaleda Tartu Ülikooli loodusmuuseumi putuktolmeldajate veebiviktoriinil. Viktoriinile laekus kokku 1679 vastust, millest 95 sai maksimumpunktid. 

Viktoriin toimus Eesti putuktolmeldajate kohta. Viktoriinil oli võimalus putukaid välimuse järgi määrata ning vastata üldistele teemakohastele küsimustele. Viktoriinil oli kokku 20 küsimust, millest kõige raskemaks osutus küsimus paigal lendavate putukate kohta. Sellele vastati õigesti vähem kui pooltel kordadel.

“Kui kõige raskem küsimus oli seotud paigal lendajatega, siis kõige lihtsam oli vastajatel ära tunda, et pildil olev kärbes kuulub kahetiivaliste hulka. Üsna keeruline on teha üldistusi, et missugused küsimused olid lihtsamad ja missugused keerulisemad. Teadmised jaotusid üsna ühtlaselt,” sõnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi loodushariduse spetsialist Elen Kontkar.

“Viktoriini korraldajatel on suur rõõm näha, et vaatamata üsna keerukale teemale on inimeste huvi putukate vastu siiski väga suur. Loodetavasti kõik osalejad leidsid enda jaoks midagi huvitavat ning õppisid midagi juurde,” lisas ta.

Kõige rohkem vastuseid laekus 14-aastastelt, neid oli umbes 250. Kõige vanemad viktoriini lahendajad olid 80-aastased.

Viktoriinil osalejate vahel loositakse välja auhinnad, milleks on Andrei Miljutini raamat „Maailma imetajate mitmekesisus“. Võitjatega võetakse lähiajal ühendust.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum korraldas putuktolmeldajate viktoriini esimest korda. Kõik huvlised on oodatud tutvuma ka tolmeldajate infotahvlitega Tartu Ülikooli botaanikaaia avamaal. Botaanikaaia avamaal on avatud ka putukahotell.

Vaata putuktolmeldajate viktoriini õigeid vastuseid SIIT.

Lisainfo:
TÜ loodusmuuseum
tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee
www.natmuseum.ut.ee