Seenenädal: loodusõhtu “Seened rahvausundis” 9. septembril

Avaldatud 31.08.2020

Foto: Külli Kalamees-Pani

9. septembril toimuval loodusõhtul räägib Aivar Jürgenson seente tähtsusest rahvausundis ja sellest kui seeneusku on eestlased.

Eestlased pole viimastel sajanditel kuulunud eriti seenelembeste rahvaste hulka. Suhtumises seentesse kuulutakse võrreldes näiteks naabrite venelastega pigem seenepõlgurite hulka. “Samas leidub meie rahvapärimuses huvitavaid kujutelmi, mis annavad tunnistust seente olulisusest usundilises maailmapildis. Loodusõhtul saab ülevaate mõningatest eestlaste huvitavatest usundikujutelmadest ja näidatakse nende seoseid rahvusvahelise usundilise materjaliga,“ sõnas  Aivar Jürgenson.

Aivar Jürgenson on Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja Kunstiajaloo keskuse vanemteadur, kes on avaldanud artikleid seentest kultuuriloos ajakirjades Akadeemia, Mäetagused, KesKus kui ka Pro Folkloristica. Lisaks on ta raamatu "Seened kultuuriloos" autor. 

Kõik huvilised on oodatud kuulama. Loodusõhtu Aivar Jürgensoniga toimub 9. septembril kell 18.00 Tartu Ülikooli loodusmuuseumis (Vanemuise 46).

Pilet 3 eurot.

Loodusõhtut toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: 
TÜ loodusmuuseum
tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee