Turvaline muuseumikülastus

Hea külastaja!

Oleme liitunud turvalisuse tagamisele pühendumist näitava hea tahte kokkuleppega. Külastajana tunned kokkuleppe partnereid ära „Siin on COVID-19 turvaline“ märgise järgi.

Visit Tartu välja antud märgisega „Siin on COVID-19 turvaline“ kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Meie eesmärk on tagada ohutus nii külastajatele kui ka töötajatele. Märgise väljastamist Tartus ja Lõuna-Eestis koordineerivad Visit Tartu ja Lõuna-Eesti Turismiklaster. Loe rohkem EASi kodulehelt ja Visit Tartu lehelt.

 

 

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

 • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud COVID-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

 • personalil ja külastajatel palutakse vajadusel või vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

 • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.
   

Lisateave:
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee
www.natmuseum.ut.ee