Urmas Kõljalg pälvis Eesti Eluteaduse Hoidja auhinna

Avaldatud 8.06.2020

Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolekul 4. juunil anti üle Eesti Eluteaduse Hoidja auhinnad. Teiste seas pälvis auhinna ka Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor Urmas Kõljalg.

Eesti Eluteaduse Hoidja auhinda on 25 eksemplari, millest 21 oli siiani välja antud. Auhinnad järjekorranumbritega 22–24 pälvisid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor ning Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi mükoloogia professor Urmas Kõljalg – elurikkuse teabe kättesaadavaks tegemise eest, bioloog ja tõlkija Lauri Laanisto – bioloogia klassika vahendamise eest, bioloog ja looduskaitsja Eerik Leibak – Eesti looduse väärtustamise ja lindude nimetamise eest.

Eesti Eluteaduse Hoidja auhinda antakse välja tunnustusena Eesti bioloogilise kultuuri loojaile ja hoidjaile. Auhinda jagatakse 1984. aastast ja selleks on Vive Tolli graafiline leht "Eesti Eluteaduse Hoidja", tiraažiga 25 eksemplari.

Eesti Looduseuurijate Selts (LUS) rajati 1853. aastal ning on Eesti ja Baltimaade vanim pidevalt tegutsenud teaduslik ühendus. Seltsi peamine ülesanne on uurida Eesti loodust, edendada loodusetundmist, anda välja selle teemalisi publikatsioone, omada loodusteaduslikku raamatukogu ning edendada Eesti loodushoidu ja -haridust.

Õnnitleme kõiki auhinna saajaid!

Lisainfo:
TÜ loodusmuuseum
loodusmuuseum@ut.ee
Tel 737 6076