Veebiprogrammid

Sipelgas, lõvi, rästik või vihmauss – kas selgroogne või selgrootu?

Programmis „Sipelgas, lõvi, rästik või vihmauss – kas selgroogne või selgrootu?“  tutvustatakse selgroogsete ja selgrootute mitmekesisust,  nende rühmi ja huvitavaid liike.  Uuritakse loomade erinevusi välimuses, ehituses, eluviisis ja kohastumustes. Saab teada, mitu jalga on putukatel või ämblikel, mille poolest erinevad vihmauss ja rästik, kus asuvad tigude silmad, kui kiiresti liigub gepard, kuidas toidab oma poegi lõvi, mida söövad lepatriinud, ämblikud või ka paeluss. Programmi käigus saab vastata uurimisküsimustele ja lõpus toimub viktoriin.

Sihtrühm: 2.–4. klass
Rühma suurus: kuni 25 last + õpetaja(d)
Kestus: 2 akadeemilist tundi (90 min)
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: Tartu Ülikooli loodusmuuseum (Vanemuise tn 46, Tartu)

Mis teemadega haakub: loodusainete ainevaldkond. Loodusõpetus: selgroogsed ja selgrootud, loomade rühmad ja näited, loomastiku eluviis, kohastumised ja ehitus.

***

Okaspuud

Okaspuude õppeprogrammis õpetame eristama enamlevinud okaspuude perekondi, õpetame tundma Eestis looduslike okaspuude liike ja tavalisemaid haljastuses kasvatatavaid okaspuude liike. Puuliike õpetame määrama nii okste kui ka käbide järgi. Okaspuude programmis saavad vastuse mitmed küsimused: millised okaspuud kasvavad Eestis looduslikult, millised okaspuude liigid on meil tavalisemad haljastuses, kuidas eristada enamlevinud okaspuude perekondi, mis liiki on maailma kõrgeimad okaspuud, millised okaspuud elavad kõige vanemaks ja kui vanaks nad elavad, kui pikk on kõige pikem käbi maailmas, miks on okaspuud olulised meile kõigile.                             

Sihtrühm: 7.–9. klass (kohandatav ka 10.–12. klassile)
Rühma suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d) või terve klass
Kestus: 2 akadeemilist tundi (90 min)
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: Tartu Ülikooli botaanikaaed (Lai tn 38, Tartu)

Mis teemadega haakub: loodusainete ainevaldkond. Bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse. Geograafia: loodusvööndid (parasvöötme okasmets).

*** 

Maailma ökosüsteemid

Õppeprogrammis tutvustatakse maailma ökosüsteeme loodusvööndites tundrast troopilise vihmametsani – tundra, taiga, parasvöötme mets, vahemereline mets, rohtla, kõrb, savann, troopiline vihmamets. Käsitletakse keskkonna tingimusi (sademed, temperatuur jms), mullastikku ja selle seoseid taimestikuga, taimede ja loomade kohastumusi ökosüsteemides ning keskkonnaprobleeme..Programmis käigus täidetakse töölehte, toimub arutelu ja miniviktoriin.

Sihtrühm: 9.–12. klass
Rühma suurus: kuni 25 last + õpetaja(d) või terve klass
Kestus: 2 akadeemilist tundi (90 min)
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: Tartu Ülikooli loodusmuuseum (Vanemuise tn 46, Tartu)

Mis teemadega haakub: loodusainete ainevaldkond. Bioloogia. Geograafia. Loodusvööndid. Ökoloogia. Keskkonnakaitse