Zooloogia õppeprogrammid alates 2021

 Eesti loomad 2

Õppeprogrammis tutvustatakse tavalisemaid Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist, elupaiku ja kaitset, kirjeldatakse loomade välimust ja tunnuseid. Tutvutakse loomadega loodusmuuseumis, vaadeldakse loomade kohastumusi seoses elupaikade (õhus, maas ja vees) ja eluviisiga (toitumine, sigimine) ning keskkonnaprobleeme. Praktiliselt uuritakse rühmatööna imetajate nahku ja tegevusjälgi, vaadeldakse koljusid. Programmi saab tellida ka väljasõiduna loodusesse loomade tegevusjälgede vaatlemiseks looduse õpperajal.
Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min), väliõppel 4 x 45 min
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, looduse õpperajal soovitavalt talvisemal ajal lumega (novembrist märtsini)
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis või looduses
Sihtrühm: 4.–6. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Eksootilised lemmikloomad 1

Õppeprogrammis antakse põgus ülevaade eksootilistest lemmikloomadest TÜ loodusmuuseumi zooloogia õppeklassi ja TÜ loodusmuuseumi püsiekspositsiooni elavnurga näitel. Õppeprogramm algab õppeklassis ja lõpeb TÜ loodusmuuseumi elavnurgas, kus tutvutakse seal elavate loomadega: kuningpüütoni, saare-roninastiku, gekode, maismaa- ja veekilpkonnade, leeguani, ahhaattigude ja teistega. Lähemalt räägitakse lemmikloomade eluviisist ja pidamise tingimustest ning saab praktilisi nõuandeid. Soovi korral on võimalik loomi ka lähemalt vaadata ja katsuda. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Andro Truuverk, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Eksootilised lemmikloomad 2

Õppeprogrammis antakse põgus ülevaade eksootilistest lemmikloomadest TÜ loodusmuuseumi zooloogia õppeklassi ja TÜ loodusmuuseumi püsiekspositsiooni elavnurga näitel. Õppeprogramm algab õppeklassis ja lõpeb TÜ loodusmuuseumi elavnurgas, kus tutvutakse seal elavate loomadega: kuningpüütoni, saare-roninastiku, gekode, maismaa- ja veekilpkonnade, leeguani, ahhaattigude ja teistega. Lähemalt räägitakse lemmikloomade eluviisist ja pidamise tingimustest ning saab praktilisi nõuandeid. Soovi korral on võimalik loomi ka lähemalt vaadata ja katsuda. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 4.–6. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Andro Truuverk, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Eksootilised lemmikloomad. Lasteaed

Õppeprogrammis antakse põgus ülevaade eksootilistest lemmikloomadest TÜ loodusmuuseumi zooloogia õppeklassis ja TÜ loodusmuuseumi püsiekspositsiooni elavnurga näitel. Õppeprogramm algab õppeklassis ja lõpeb TÜ loodusmuuseumi elavnurgas, kus tutvutakse seal elavate loomadega: kuningpüütoni, saare-roninastiku, gekode, maismaa- ja veekilpkonnade, leeguani, ahhaattigude ja teistega. Räägitakse ja näidatakse lähemalt, kuidas neid loomi lemmikloomadena pidada, mida nad söövad, kus elavad ja mis tingimusi heaoluks vajavad. Soovi korral on võimalik loomi ka lähemalt vaadata ja katsuda. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 2 akadeemilist tundi (2 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: eelkooliealised lapsed
Keel: eesti Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Andro Truuverk, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Hääled looduses 1

Programmis arutletakse, miks loomad häälitsevad ning õpitakse tundma erinevate loomade häälitsusi. Õpilased saavad teada, millist häält teeb näiteks hüljes ja mitmed teised loomad. Lapsed saavad ka ise loomade häälitsusi jäljendada ning võistelda looduse häälte tundmises. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 2 akadeemilist tundi (2 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Elen Kontkar või Kersti Kihno
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Hääled looduses. Lasteaed

Programmis õpitakse tundma erinevate loomade häälitsusi ja arutletakse, miks üldse loomad häälitsevad. Õpilased saavad teada, millist häält teeb näiteks hüljes, metskits, ilves, karu, nahkhiir ja mitmed teised loomad. Lapsed saavad ka ise loomade häälitsusi jäljendada ning võistelda looduse häälte tundmises. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 2 akadeemilist tundi (2 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 5–7-aastased lapsed
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Elen Kontkar või Kersti Kihno
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Hülge elu Läänemeres 1

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja seostega läbi hülge silmade. Toimuvad mereteemalised aktiivülesanded, draama ja mängud, vaadeldakse kalu ja mereelustiku eksponaate loodusmuuseumis. Lapsed tutvuvad Läänemeres hüljeste, kalade (räim, tursk, lest), lindude (kormoran, merikotkas), karpide ja teistega. Vaadatakse, kuidas mereloomadele mõjuvad keskkonnamuutused meres (suur kalapüük, prügi vees, pesupulber jm). Otsitakse vastust küsimusele, kuidas hoida merd puhtana? Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Elen Kontkar või Kersti Kihno
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Hülge elu Läänemeres. Lasteaed

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja seostega läbi hülge silmade. Toimuvad mereteemalised aktiivülesanded, draama ja mängud, vaadeldakse kalu ja mereelustiku eksponaate loodusmuuseumis. Lapsed tutvuvad Läänemeres hüljeste, kalade (räim, tursk, lest), lindude (kormoran, merikotkas), karpide ja teiste loomadega. Vaadatakse, kuidas mereloomadele mõjuvad keskkonnamuutused meres (suur kalapüük, prügi vees, pesupulber jm). Otsitakse vastust küsimusele, kuidas hoida merd puhtana?
Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis
Sihtrühm: lasteaed (5–7 a vanused lapsed)
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 last ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Elen Kontkar või Kersti Kihno
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Imetajad 3

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti imetajaid, nende levikut, tunnuseid, vaadeldakse eluviisi ja ökoloogiat ning imetajate rühmi (seltse), tähelepanu pööratakse haruldaste liikide kaitseküsimustele ja keskkonnaprobleemidele. Praktilise rühmatöö ülesannetena vaadeldakse nahkasid, uuritakse koljusid ja tegevusjälgi ning tutvutakse imetajatega loodusmuuseumis. Programmi on võimalik tellida ka väliprogrammi õppematkana loomade tegevusjälgede vaatlemiseks ja uurimiseks looduse õpperajal, soovitavalt talvisel ajal lumega (novembrist märtsini). Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min), väliõppel 4 x 45 min
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, looduse õpperajal soovitavalt talvisemal ajal lumega (novembrist märtsini), kuid võib ka muul ajal
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, koolis, looduses
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Imetajad 4

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti imetajaid, nende levikut, tunnuseid, vaadeldakse eluviisi ja ökoloogiat ning imetajate rühmi (seltse), räägitakse selgroogsete süsteemist, tähelepanu pööratakse haruldaste liikide kaitseküsimustele ja imetajatega seotud keskkonnaprobleemidele. Praktilise rühmatöö ülesannetena vaadeldakse nahkasid, uuritakse koljusid ja tegevusjälgi ning tutvutakse loomade ja imetajate süsteemiga loodusmuuseumis. Programmi on võimalik tellida ka väliprogrammi õppematkana loomade tegevusjälgede vaatlemiseks ja uurimiseks looduse õpperajal, soovitavalt talvisel ajal lumega (novembrist märtsini). Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min), väliõppel 4–5 x 45 min
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, looduse õpperajal soovitavalt talvisemal ajal lumega (novembrist märtsini), kuid võib ka muul ajal
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, koolis, looduses
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Kahepaiksed ja nende kaitse 3

Õppeprogrammis antakse ülevaade Eesti kahepaiksetest, nende tunnustest, eluviisist ja kaitsest. Õpilased määravad kahepaikseid, kasutades pildimaterjali, video- ja helilõike ning määrajaid, ning täidavad töölehti, mida ühtlasi kasutatakse liikide määramisel. Õppeprogramm toimub õppeklassis ja lõpeb loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tehakse kokkuvõtte ning määratakse konnade häälitsusi. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Kahepaiksed ja nende kaitse 4

Õppeprogrammis antakse ülevaade Eesti kahepaiksetest, nende tunnustest, eluviisist ja kaitsest. Õpilased määravad kahepaikseid, kasutades pildimaterjali, video- ja helilõike ning määrajaid, ning täidavad töölehti, mida ühtlasi kasutatakse liikide määramisel. Õppeprogramm toimub õppeklassis ja lõpeb loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tehakse kokkuvõtte ning määratakse konnade häälitsusi. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Kalad 1. Läki kalale

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega. Õpilased õpivad tundma Eesti kalade mitmekesisust, nende eluviisi ja elupaiku, toitumist ja paljunemist ning seoseid keskkonna ja inimesega. Saavad teada kalapüügist, eeskirjadest ja sellest, kust infot otsida. Praktiliselt tööna uurivad nad erinevaid kalaliike ja nende kehaehitust. Õpilased saavad teada, mida kalad söövad ja kus elavad (meres või magevees), kes on röövkala, kes lepiskala, milleks on kaladel uimed ja ujupõis, kuidas kalad hingavad, miks mõned kalad rändavad (lõhe, angerjas). Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus
Sihtrühm: 2.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Kalad 2

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega. Õpilased saavad ülevaate Eesti kalade mitmekesisusest, nende eluviisist ja levikust, ökoloogiast ja paljunemisest, elukeskkonnast ja selle muutustest. Õpilased määravad, vaatlevad ja kirjeldavad erinevaid kalaliike, saavad teada kalade kaitsest ja kalapüügieeskirjadest. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus
Sihtrühm: 4.–6. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Kalad 3

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega. Õpilased saavad ülevaate Eesti kalade mitmekesisusest, nende eluviisist ja levikust, ökoloogiast ja paljunemisest, elukeskkonnast ja selle muutustest. Õpilased määravad, vaatlevad ja kirjeldavad erinevaid kalaliike, saavad teada kalade kaitsest ja kalapüügieeskirjadest. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis
Sihrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Kalad 4

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega. Õpilased saavad ülevaate Eesti kalade mitmekesisusest, nende eluviisist ja levikust, ökoloogiast ja paljunemisest, elukeskkonnast ja selle muutustest. Õpilased määravad, vaatlevad ja kirjeldavad erinevaid kalaliike, saavad teada kalade kaitsest ja kalapüügieeskirjadest. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Kohastumised looduses 3

Uuritakse ja vaadeldakse loodusmuuseumis loomade erinevaid kohastumusi. Miks osad loomad saavad hakkama kõrbekuumuses ja teised ei külmu jääveeski ära? Viimast saab lausa oma nahal tunda. Õpilased saavad enda uued teadmised proovile panna, kujutlusvõime valla lasta ning muuhulgas ise loomi leiutada. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 2 akadeemilist tundi (2 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis
Sihtrühm: 7.-9. klass
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppekeel: eesti
Õppeprogrammi juhendaja: Elen Kontkar või Kersti Kihno
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum Tartu Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 7376076, www.natmuseum.ut.ee

 Linnud 2

Õppeprogrammis antakse ülevaade lindudest ja nende rühmadest. Õpilased õpivad Eesti linde tundma välimuse ja laulu järgi, nad kirjeldavad ja vaatlevad linde, tutvuvad lindude eluviisi ja pesitsemisega ning kaitse ja keskkonnaprobleemidega. Õppeprogramm toimub TÜ loodusmuuseumis, kooli juures. Võimalik on tellida ka kevadist linnuõppe programmi loodusrajal. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min), looduses õppel 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, õuesõppe osa soovitavalt kevadsuvisel ajal
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, koolis, õuesõppe moodul pargis, looduses või kooliümbruses.
Sihtrühm: 4.–6. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Linnud 3. Linnulaulud

Õppeprogrammis antakse ülevaade linnulauludest, lindudest ja nende rühmadest. Õpilased õpivad Eesti linde tundma laulu järgi, nad kirjeldavad ja vaatlevad linde, tutvuvad lindude tunnuste, eluviisi ja pesitsemisega ning keskkonnaprobleemidega. Õppeprogramm toimub TÜ loodusmuuseumis või kooli juures. Võimalik on tellida ka kevadist linnulaulu programmi loodusrajal. Õppeprogrammis tutvutakse lindudega koduümbruses ja linnas. Õpilased õpivad tavalisemaid linde tundma välimuse ja laulu järgi, nad vaatlevad ja kirjeldavad linde, tutvuvad lindude eluviisi ja pesitsemisega ning kaitsega. Õpilased saavad teada ränd- ja paigalindudest ning lindude toitmisest talvel. Õppeprogramm toimub TÜ loodusmuuseumis, pargis kooli juures, looduses. Võimalik on tellida ka kevadist linnuõppe programmi loodusrajal. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min), looduses õppel 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, õuesõppe osa soovitavalt kevadsuvisel ajal
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, koolis, õuesõppe moodul pargis, looduses või kooliümbruses.
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Linnud 4. Linnulaulud

Õppeprogrammis antakse ülevaade linnulauludest, lindudest ja nende rühmadest. Õpilased õpivad Eesti linde tundma laulu järgi, nad kirjeldavad ja vaatlevad linde, tutvuvad lindude tunnuste, eluviisi ja pesitsemisega ning keskkonnaprobleemidega. Õppeprogramm toimub TÜ loodusmuuseumis või kooli juures. Võimalik on tellida ka kevadist linnulaulu programmi loodusrajal. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min), looduses õppel 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, õuesõppe osa soovitavalt kevadsuvisel ajal
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, koolis, õuesõppe moodul pargis, looduses või kooliümbruses
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Linnud linnas 1

Õppeprogrammis tutvutakse lindudega koduümbruses ja linnas. Õpilased õpivad tavalisemaid linde tundma välimuse ja laulu järgi, nad vaatlevad ja kirjeldavad linde, tutvuvad lindude eluviisi ja pesitsemisega ning kaitsega. Õpilased saavad teada ränd- ja paigalindudest ning lindude toitmisest talvel. Õppeprogramm toimub TÜ loodusmuuseumis, pargis kooli juures, looduses. Võimalik on tellida ka kevadist linnuõppe programmi loodusrajal. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min), looduses õppel 4 akadeemilist tundi (4 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, õuesõppe osa soovitavalt kevadsuvisel ajal
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, koolis, õuesõppe moodul pargis, looduses või kooliümbruses.
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Loomad ja nende jäljed 1

Õppeprogrammis tutvustatakse tavalisemaid Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist, kohastumusi ja elupaiku. Uuritakse imetajate nahku, koljusid ja jälgi, vaadeldakse kohastumusi seoses elupaikade ja eluviisiga. Õpilased koostavad loomade jäljeraamatu, mille igaüks saab kaasa võtta. Õpilased tutvuvad rebase, kähriku, hundi, ilvese ja karuga, põdra, metssea ja metskitsega, kopra, nugise, jäneste, hiirte jt loomadega. Tutvutakse loomadega loodusmuuseumis. Programmi saab tellida ka väljasõiduna loodusesse loomade tegevusjälgede vaatlemiseks looduse õpperajal. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min), väliõppel 4 x 45 min
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, looduse õpperajal soovitavalt talvisemal ajal lumega (novembrist märtsini)
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis või looduses
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Loomad ja nende jäljed. Lasteaed

Õppeprogrammis tutvustatakse tavalisemaid Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist, kohastumusi ja elupaiku. Lapsed tutvuvad imetajatest rebase, kähriku, hundi, ilvese ja karuga, põdra, metssea ja metskitsega, kopra, nugise, jäneste ja hiirtega. Uuritakse imetajate nahku, koljusid ja jälgi, vaadeldakse kohastumusi seoses elupaikade ja eluviisiga. Õpilase koostavad loomade jäljeraamatu, mille igaüks saab kaasa võtta. Tutvutakse loomadega loodusmuuseumis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt, looduse õpperajal soovitavalt talvisemal ajal lumega (novembrist märtsini)
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis
Sihtrühm: lasteaed (5–7-aastased lapsed)
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Loomade liikumine 1

Mängulisemate elementidega programm, kus uuritakse ja arutatakse loomade erinevate liikumisvõimaluste üle. Õpilased uudistavad lähemalt elevandi jalaluid ja uurivad, mis on gekode nn supervõime. Lisaks panevad õpilased proovile jäljendamisoskused, võisteldakse kõige parema kilpkonna valimistes ja tehakse muud lõbusat. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 2 akadeemilist tundi (2 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Elen Kontkar või Kersti Kihno
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Loomade liikumine 2

Mängulisemate elementidega programm, kus uuritakse ja arutatakse loomade erinevate liikumisvõimaluste üle. Õpilased uudistavad lähemalt elevandi jalaluid ja uurivad, mis on gekode nn supervõime. Lisaks panevad õpilased proovile jäljendamisoskused, võisteldakse kõige parema kilpkonna valimistes ja tehakse muud lõbusat. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 2 akadeemilist tundi (2 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 4. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Elen Kontkar või Kersti Kihno
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Loomastiku mitmekesisuse praktikum 3

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti loomastikku mitmekesisust ja kaitset. Praktilistes rühmatöödes uuritakse loomastiku rühmi ja nende tunnuseid ja eluviisi, tähelepanu pööratakse haruldaste liikide kaitseküsimustele ja keskkonnaprobleemidele. Programm toimub rühmatööna seitsme erineva teemaga töölauas. Praktiliste rühmatöö ülesannetena määratakse kahepaikseid ja nende tunnuseid, nuputatakse lindude nimesid, kuulatakse lindude laule, uuritakse koljusid ja tegevusjälgi, määratakse tigusid ja karpe, uuritakse loomade kehakatteid binokulaarmikroskoobi ja luubiga ning tutvutakse loomadega loodusmuuseumis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, koolis
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Loomastiku mitmekesisuse praktikum 4

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti loomastikku mitmekesisust ja kaitset. Praktilistes rühmatöödes uuritakse loomastiku rühmi ja nende tunnuseid ja eluviisi, tähelepanu pööratakse haruldaste liikide kaitseküsimustele ja keskkonnaprobleemidele. Programm toimub rühmatööna seitsme erineva teemaga töölauas. Praktiliste rühmatöö ülesannetena määratakse kahepaikseid ja nende tunnuseid, nuputatakse lindude nimesid, kuulatakse lindude laule, uuritakse koljusid ja tegevusjälgi, määratakse tigusid ja karpe, uuritakse loomade kehakatteid binokulaarmikroskoobi ja luubiga ning tutvutakse loomadega loodusmuuseumis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, koolis
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Magevee ökosüsteem 3

Õppeprogrammis õpitakse praktiliselt tundma veeorganisme. Toimub selgrootute kahvapüük, vaadeldakse ning määratakse organisme erinevatest loomarühmadest ning nende süstemaatilist kuuluvust. Täidetakse uurimuslik tööleht ülesannetega veekogu liikidest, nende eluviisist, tunnustest, elukeskkonnast ja selle omadustest. Õppeprogrammi lõpus tehakse kokkuvõte vaatlustest ning veekogu keskkonnast. Aprillist oktoobrini viiakse õppeprogrammi praktiline osa läbi veekogu ääres veeloomi püüdes. Õppeprogrammi esimene osa – liikide tundma õppimine – toimub loodusmuuseumi õppeklassis, koolis või veekogu ääres. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3–4 akadeemilist tundi (3–4x45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aprillist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: veekogu (nt tiigi) ääres, kooli juures, TÜ loodusmuuseumis
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees, Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Magevee ökosüsteem 4

Õppeprogrammis õpitakse praktiliselt tundma veeorganisme. Toimub selgrootute kahvapüük, vaadeldakse ning määratakse organisme erinevatest loomarühmadest ning nende süstemaatilist kuuluvust. Täidetakse uurimuslik tööleht ülesannetega veekogu liikidest, nende eluviisist, tunnustest, elukeskkonnast ja selle omadustest. Õppeprogrammi lõpus tehakse kokkuvõte vaatlustest ning veekogu keskkonnast. Aprillist oktoobrini viiakse õppeprogrammi praktiline osa läbi veekogu ääres veeloomi püüdes. Õppeprogrammi esimene osa – liikide tundma õppimine – toimub loodusmuuseumi õppeklassis, koolis või veekogu ääres. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3–4 akadeemilist tundi (3–4 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aprillist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: veekogu (nt tiigi) ääres, kooli juures, TÜ loodusmuuseumis
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees, Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Maod ja ämblikud 2

Õpilased tutvuvad madude, ämblike ja teiste loodusmuuseumi elavnurga loomadega. Juhendaja räägib madude ja ämblike mitmekesisusest maailmas, nende eluviisidest ja tunnustest, samuti mürgistest ja mittemürgistest madudest ning ämblikest. Tähelepanu pööratakse ka Eesti madudele ja ämblikele. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 4.–6. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Närilised 3

Õpilased tutvuvad Eesti närilistega hiirelaadsete näriliste näitel. Tutvuvad liikide välimuse, eluviisiga ning uurivad hiirelaadsete näriliste seost inimtegevusega. Õpilased määravad hiirelaadsete näriliste liike nahkade ja topiste järgi. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Külli Kalamees-Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Närilised 4

Õpilased tutvuvad Eesti närilistega hiirelaadsete näriliste näitel. Tutvuvad liikide välimuse, eluviisiga ning uurivad hiirelaadsete näriliste seost inimtegevusega. Õpilased määravad hiirelaadsete näriliste liike nahkade ja topiste järgi. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Külli Kalamees-Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Putukad 1

Õpilased tutvuvad Eestis elavate putukate eluviisi ja välisehitusega. Lapsed vaatlevad putukate kollektsiooni ja uurivad putukate tunnuseid mikroskoobiga. Noorema vanuserühma õpilased õpivad putukaid kirjeldama ja võrdlema. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 2.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Putukad 2

Õpilased tutvuvad Eestis elavate putukate eluviisi ja välisehitusega. Lapsed vaatlevad putukate kollektsiooni ja uurivad putukate tunnuseid mikroskoobiga. Noorema vanuserühma õpilased õpivad putukaid kirjeldama ja võrdlema. Programmi pikem kirjeldus on SIIN. 

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 4.–6. klass
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Keel: eesti
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Putukad 3. Putukad: eluviis, tunnused ja kaitse

Õppeprogrammis antakse ülevaade putukate välimusest ja eluviisist ning seostest elupaikadega. Uuritakse mikroskoopidega detailselt putuka välisehitust vapsiku ja prussakalise näitel. Antakse võrdlev ülevaade putukate välimusest, sigimisest ja arengust. Tutvustatakse putukate süsteemi, Eestis elavate putukate rühmi ja tavalisemaid liike, õpitakse kasutama määrajaid, kasutades mikroskoope, näidisputukaid ja putukakogusid. Tutvutakse elusate putukatega: raagritsikate ja tarakanidega. Muuseumis tutvutakse maailma putukate mitmekesisusega. Õppetöös kasutatakse palju pildimaterjali. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Keel: eesti
Sihtrühm: 7.–9. klass
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Andro Truuverk Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Putukad 4. Putukad: eluviis ja tunnused

Õppeprogrammis antakse ülevaade putukate välimusest ja eluviisist ning seostest elupaikadega. Uuritakse mikroskoopidega detailselt putuka välisehitust vapsiku ja prussakalise näitel. Antakse võrdlev ülevaade putukate välimusest, sigimisest ja arengust. Tutvustatakse putukate süsteemi, Eestis elavate putukate rühmi ja tavalisemaid liike, õpitakse kasutama määrajaid, kasutades mikroskoope, näidisputukaid ja putukakogusid. Tutvutakse elusate putukatega: raagritsikate ja tarakanidega. Muuseumis tutvutakse maailma putukate mitmekesisusega. Õppetöös kasutatakse palju pildimaterjali. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 10.–12. klass
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Keel: eesti
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Põnev loomariik 1 - vaatleme ja uurime 

Õpilased tutvuvad põneva ja mitmekesise loomariigiga. Õpilased lahendavad uurimis- ja vaatlusülesandeid erinevatel teemadel: liikide määramine piltide, nahkade, sarvede ja teokarpide järgi; tegevusjälgede määramine loodusest pärit objektide järgi (toitumisjäljed ja ekskremendid), mikroskoobiga uurimine (putuka välimus ja liblika tiib) ning putukate sigimine ja areng (liblikas, lepatriinu ja konn). Ülesanneteks on erinevate objektide, nimesiltide ja kirjelduste vastuseks rühmitamine ja järjestamine. Kokku on 12 töökeskkonda. Toimub viktoriin. Õpilaste tegevus toimub rühmades. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast (3-4 õpilast rühmas) ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Külli Kalamees-Pani
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Roomajad Eestis ja maailmas 3

Õppeprogrammis antakse põgus ülevaade maailmas elavatest roomajatest, nende tunnustest, eluviisidest, ohustatusest ja kaitsest. Õppeprogramm algab õppeklassis ja lõpeb TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tutvutakse roomajate väljapanekuga ning tehakse kokkuvõtted. Soovi korral on õpilastel võimalik ka näha ja katsuda loodusmuuseumi elavnurgas elavaid roomajaid. Vivaariumis saab tutvuda roomajatest kuningpüütoni, roninastiku, gekode, kilpkonnade ja leeguaniga. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Roomajad Eestis ja maailmas 4

Õppeprogrammis antakse põgus ülevaade maailmas elavatest roomajatest, nende tunnustest, eluviisidest, ohustatusest ja kaitsest. Õppeprogramm algab õppeklassis ja lõpeb TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tutvutakse roomajate väljapanekuga ning tehakse kokkuvõtted. Soovi korral on õpilastel võimalik ka näha ja katsuda loodusmuuseumi elavnurgas elavaid roomajaid. Vivaariumis saab tutvuda roomajatest kuningpüütoni, roninastiku, gekode, kilpkonnade ja leeguaniga. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Vee-elustik 1

Õpilased vaatlevad vee-elustikku ja tutvuvad veeselgrootute rühmadega. Õppeprogrammi praktilises osas veekogu ääres püütakse kahvaga veeloomi, uuritakse püütud veeloomi, nende eluviisi ja liike. Veeselgrootutest on huvitavamad kiilivastsed, ujurid, ühepäevikute vastsed, teod, karbid, vesiämblikud, sõudurid ja vesikirbud. Õppeprogrammi esimene osa – liikide tundmaõppimine – toimub loodusmuuseumi õppeklassis, koolis või veekogu ääres. Vee-elustiku kahvapüük toimub veekogu ääres aprillist oktoobrini. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min) 
Õppeprogrammi toimumise aeg: aprillist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, kooli juures, veekogu ääres
Sihrühm: 1.–3. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi koostajad: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, ww.natmuseum.ut.ee

 Vee-elustik 2

Õpilased vaatlevad vee-elustikku ja tutvuvad veeselgrootute rühmadega. Õppeprogrammi esimene osa – liikide tundma õppimine – toimub loodusmuuseumi õppeklassis, koolis või veekogu ääres. Õppeprogrammi praktilises osas veekogu ääres püütakse kahvaga veeloomi, uuritakse püütud veeloomi, nende eluviisi ja liike. Veeselgrootutest on huvitavamad kiilivastsed, ujurid, ühepäevikute vastsed, teod, karbid, vesiämblikud ja sõudurid, vesikirbud. Vee-elustiku kahvapüük toimub veekogu ääres aprillist oktoobrini. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aprillist oktoobrini
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseumis, kooli juures, veekogu ääres
Sihrühm: 4.–6. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Andro Truuverk
Õppeprogrammi koostajad: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Troopilised vihmametsad 3

Õppeprogrammis antakse põgus ülevaade troopilistest vihmametsadest ja neis elavatest iseloomulikumatest loomadest, nende tunnustest, eluviisidest, ohustatusest ja kaitsest. Õppeprogramm algab õppeklassis ja lõppeb TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tutvutakse vihmametsa loomade väljapanekuga ning tehakse kokkuvõtted. Soovi korral on õpilastel võimalik ka näha ja katsuda loodusmuuseumi elavnurgas elavaid loomi, kes looduses elavad just troopilistes vihmametsades. Vivaariumis saab tutvuda hiidtuhandejalgse, tokee, madagaskari päevageko, leeguani ja sarvik-kärnkonnaga. ​Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 7.–9. klass Keel: eesti Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviijad: loodusmuuseumi juhendaja Andro Truuverk
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Ämblikud 3

Õpilased tutvuvad Eesti tavalisemate ämblike ja eksootiliste tarantlitega. Ämblikulaadsete ehituse, eluviisi, sigimise ja arenguga tutvumiseks vaatavad õpilased esitlust. Ämblike siseehitust õpitakse tarantli 3D-mudeli näitel. Õpilased saavad vaadata ka elusat tarantlit. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 7.–9. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Ämblikud 4 

Õpilased tutvuvad Eesti tavalisemate ämblike ja eksootiliste tarantlitega. Ämblikulaadsete ehituse, eluviisi, sigimise ja arenguga tutvumiseks vaatavad õpilased esitlust. Ämblike siseehitust õpitakse tarantli 3D-mudeli näitel. Õpilased saavad vaadata ka elusat tarantlit. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)
Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt
Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ loodusmuuseum
Sihtrühm: 10.–12. klass
Keel: eesti
Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja
Õppeprogrammi läbiviija: loodusmuuseumi juhendaja Aivo Tamm
Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee