Zooloogiakogud

Zooloogiakogude eesmärk on koguda ja säilitada tähtsamaid Eesti ja ka maailma loomaliike. 1802. aastal alguse saanud zooloogilised kogud on Eesti vanimad ja väärtuslikeimad.

Zooloogiakogudesse kuulub üle 640 000 eksemplari selgroogseid ja selgrootuid loomi. Säilitame näiteks Buturlini linnunahkade kogu, Kochi linnumunade kogu ja Rosenbergi luudekogu. Selgrootute kollektsioonis on peamiselt limused ja putukad. Kõige väärtuslikuma osa kollektsioonis moodustavad tüüpeksemplarid ja avaldatud teadustööde tõendusmaterjalid.

Zooloogiakogusid kasutavad oma igapäevases töös nii Eesti kui rahvusvahelised teadlased, aga ka üliõpilased õppetöös. Külastajad saavad osa meie kollektsioonidest vaadata püsinäitusel "Maa. Elu. Lugu".

Zooloogiakogude kasutamise kord
Eesti loomakogude rahvuslik andmebaas
Zooloogia kogud andmebaasis ETIS

Kontakt:
Villu Soon
zooloogia teadur
villu.soon@ut.ee