Zooloogiaring

Zooloogiaring on TÜ loodusmuuseumi ja Tartu loodusmaja koostöös tegutsev huviring 1.-12. klassi loodushuvilistele õpilastele. Zooloogiaringi tundides uurime loomade topiseid, nahku ja koljusid, tutvume erinevate putukate ja limustega. Mikroskoobi abil uurime väikseid organisme ja vee-elukaid.

Õpilastel on võimalus koostada referaate ja väiksemaid uurimistöid. Suuremad lapsed saavad võimaluse osaleda mitmepäevastel õppekäikudel.

Huviringi kohta saad rohkem infot ringi kodulehelt.

Registreeru zooloogia huviringi! (2019/2020. õppeaasta)

Kontakt:

Aivo Tamm

muuseumipedagoog

tel 511 1724

aivo.tamm@ut.ee