Zooloogiaring

Zooloogiaring on Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja Tartu loodusmaja koostöös tegutsev huviring 1.–12. klassi loodushuvilistele õpilastele.

Zooloogiaringi tundides uurime loomade topiseid, nahku ja koljusid, tutvume erinevate putukate ja limustega. Mikroskoobi abil uurime väikseid organisme ja vee-elukaid. Õpilastel on võimalus koostada referaate ja väiksemaid uurimistöid. Suuremad lapsed saavad võimaluse osaleda mitmepäevastel õppekäikudel. Huviringi kohta saad rohkem infot ringi kodulehelt.

REGISTREERU zooloogia huviringi!

Kontakt:

Aivo Tamm

muuseumipedagoog

tel 511 1724

aivo.tamm@ut.ee