Eesti taimevaramu

Mis on Eesti taimevaramu?

Eesti taimevaramu on vabariigi 100. sünnipäevaks loodud üldhariduskoolide ja teadusasutuste koostööalgatus. Ettevõtmise käigus õpivad koolinoored tundma oma kodukoha taimi ja koostavad neist herbaariumi, aidates sellega kaasa Eesti taimestiku mitmekesisuse uurimisele ja säilitamisele.

Millest koosneb taimevaramu?

Eesti taimevaramu koosneb õpilaste koostatud herbaariumidest, mis vastavad teaduskogude nõuetele, ja taimestiku kohta kogutud andmetest.

Kes on oodatud taimevaramu koostamises osalema?

Eesti taimevaramu koostamises on oodatud osalema kõik loodushuvilised põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Osaleda võib nii üksi, väikese rühma kui kogu klassiga.

Kuidas osaleda taimevaramu koostamises?

Osaleda saab üksinda, sõpradega või kogu klassiga. Leidke oma rühmale juhendaja õpetajate, huvijuhtide või lapsevanemate seast. Andke oma osalemissoovist teada Tartu ülikooli loodusmuuseumile aadressil loodusmuuseum@ut.ee.

Tutvuge sammalde ja soontaimede herbaariumi koostamise juhenditega ja hankige vajalikud vahendid. Kui vajate nõu ja abi, siis pöörduge Tartu ülikooli loodusmuuseumi botaanikute poole.

Korjake taimi nende õitsemise perioodil, määrake ja kuivatage taimed, valmistage herbaarium vastavalt juhendile.

Sisestage oma herbaareksemplaride andmed portaali eElurikkus.

Kui olete herbaariumi valmis saanud, andke sellest teada Tartu ülikooli loodusmuuseumi botaanikakogude juhatajale Kai Vellakule (kai.vellak@ut.ee).

Tartu ülikooli botaanikud kontrollivad herbaariumid üle, aitavad vajadusel määrata taimi ja sisestada andmeid. Botaanikutel on olemas ka spetsiaalne skanner, millega herbaarlehed digida.

Kui herbaarium on nõuetekohaselt vormistatud, andmed sisestatud ja herbaarlehed digitud, säilitatakse herbaarium Tartu ülikooli loodusmuuseumi botaanikakogudes järeltulevatele põlvedele. Andmed avalikustatakse portaalis eElurikkus.

Milleks taimevaramu kasutatakse?

Taimevaramusse kogutud andmete põhjal saavad teadlased tulevikus uurida, kas ja kuidas on muutunud taimestik teatud piirkondades, kuidas on muutunud taimede geneetilised omadused või milline on kliimamuutuste mõju taimestikule.

Vaata ka: kuidas koostada herbaariumi?

Eesti taimevaramu on kingitus Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks ning viidi ellu koostöös KÜSKi ja EV100 korraldustoimkonnaga.

 

 

 

Lisainfo:
Tartu ülikooli loodusmuuseum
Tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee

www.ev100.ee/et/eesti-taimevaramu