Küsitlus erakollektsionääridele

Hea erakogu omanik
 
Erakollektsioonid, mis võivad sisaldada väärtuslikku teavet mõne liigi, liigirühma või geograafilise piirkonna kohta, on sageli teadusuuringutest kõrvale jäänud. Kuna Euroopas moodustavad erakogud olulise osa kõikidest loodusteaduslikest kollektsioonidest, on oluline pöörata tähelepanu erakogude esitamisele ka digitaalkujul.
 
Küsimustiku abil soovitakse teada saada erakollektsioonide digiteerimise senist ulatust, eesmärki ja kvaliteeti. Küsitlus viiakse läbi Euroopa Liidu teadusuuringute rahastamisprogrammi Horisont2020 projekti ICEDIG (http://icedig.eu) ühe tegevusena. 
 
Eelmainitud küsitluse tulemuste põhjal koostatakse digiteerimisjuhised erakogude omanikele ning juhendatakse välja valitud kogude digiteerimist. Lisaks selgitatakse välja, milliseid vahendeid erakogude omanikud oma kollektsioonide digiteerimiseks ning digiteeritud sisu haldamiseks ja jagamiseks vajavad. 
 
Kuna iga täidetud küsimustik aitab välja tuua erakogude olulisust ja võimalusi, saab küsitluse tulemusi kasutada Euroopa teaduspoliitika kujundamisel ning erakollektsionääride jaoks märgiliste otsuste tegemisel. 
 
Väga oluline on, et võimalikult paljud loodusteaduslike erakogude omanikud leiaksid aega küsimustikule vastata. Küsitlus koosneb 20 küsimusest ja vastamine võtab aega vähem kui 15 minutit. 
 
Küsimustikku ootame tagasi 20. septembriks. Lisainfo Veljo Runnelilt (veljo.runnel@ut.ee, 520 6108).